Tác giả: Nguyễn Văn Trần

thay tran

 

Nguyễn Văn Trần là cựu Giáo sư của nhiều trường tư thục ở Sàigòn trước năm 1975.

Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Xã hội học (Sociologie) tại Pháp.

Ông định cư ở Pháp từ năm 1979 và hiện đang hưu trú tại Roissy en Brie (ngoại ô Paris).

Nga không kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nguyễn Văn Trần
Ngày mai này, người Tàu sẽ làm chủ thế giới ? Nguyễn Văn Trần
Ngô Đình Diệm và vấn đề làm Thủ tướng năm 1945 Nguyễn Văn Trần
Xã hội và nền dân chủ Pháp sẽ sụp đổ ? Nguyễn Văn Trần
Dân chủ nửa vời Nguyễn Văn Trần
Anh Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trần
Dân chủ: Thay dân Nguyễn Văn Trần
Đảng cộng sản Hà nội tham hay ngu? Nguyễn Văn Trần
Dân chủ: thực tế hay ảo tưởng - Dân chủ: Lịch sử sang trang Nguyễn Văn Trần
Dân chủ: thực tế hay ảo tưởng - Dân chủ & khủng hoảng Nguyễn Văn Trần
Sau 69 năm, Người Phật Giáo Hòa Hảo vẫn chờ Thầy trở lại? Nguyễn Văn Trần
Hồ Chí Minh, Lâm Đức Thụ & Cụ Phan Bội Châu Nguyễn Văn Trần
Giáo lý của người cách mạng cộng sản Nguyễn Văn Trần
Chung quanh vài luận điểm mới về Hồ Chí Minh (3) Nguyễn Văn Trần
Chung quanh vài luận điểm mới về Hồ Chí Minh (2) Nguyễn Văn Trần
Chung quanh vài luận điểm mới về Hồ Chí Minh (1) Nguyễn Văn Trần
30/04/75, nếu Hà nội thua cuộc Nguyễn Văn Trần
Dân chủ & Dân chủ nào? Nguyễn Văn Trần
Lần giở lại trang nhựt ký của Cụ Trần văn Ân Nguyễn Văn Trần
Hoàng đế hai mặt Nguyễn Văn Trần
Trần Đĩnh và Đèn Cù Nguyễn Văn Trần
Bài học thất bại của những nhà cách mạng ái quốc ở Nam kỳ (3) Nguyễn Văn Trần
Bài học thất bại của những nhà cách mạng ái quốc ở Nam kỳ (2) Nguyễn Văn Trần
Bài học thất bại của những nhà cách mạng ái quốc ở Nam kỳ (1) Nguyễn Văn Trần
Quân vương và Cộng Hòa Nguyễn Văn Trần
Dân chủ hiến định-Bài học ở Đông Âu Nguyễn Văn Trần
Vụ án đường Barbier ở Tân Định Nguyễn Văn Trần
Khủng hoảng hay biến thể ? Nguyễn Văn Trần
Dân chủ hóa Tàu và Việt nam Nguyễn Văn Trần
Thợ hồ và chính trị Nguyễn văn Trần
Những cái quên mang trọng tội với lịch sử Nguyễn Văn Trần
Đá Banh : thể thao đại chúng hay hiện tượng suy thoái tâm thần ? Nguyễn Văn Trần
Thử tìm hiểu Ý thức hệ chánh trị mới của Pháp Nguyễn văn Trần
Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết Nguyễn văn Trần
Sau 64 năm Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo « thọ nạn » Tín đồ bắt đầu đòi Công lý ? Nguyễn Văn Trần
Năm nay 30-4 Nguyễn Văn Trần
Có đôi điều cần đọc lại về Hồ Chí Minh Nguyễn văn Trần
Nỗi ám ảnh của đảng Cộng sản việt nam Nguyễn Văn Trần
Tranh đấu Dân chủ và vai trò người Việt Hải ngoại. Nguyễn Văn Trần