Tác giả: Phạm Cao Dương

Gs Phạm Cao Dương

Giáo sư Phạm Cao Dương tốt nghiệp ĐH Sư phạm, ĐH Văn khoa Sàigòn và Tiến Sĩ Sử học tại Pháp. Ông từng giảng dạy tại các trường Đại học Sư Phạm Sàigòn, Đại học Văn Khoa Sàigòn và là giáo sư thỉnh giảng tại các đại học Đà Lạt, Huế, Cần Thơ, Vạn Hạnh và Cao Đài.
Định cư tại Hoa kỳ từ năm 1975, ôngtiếp tục giảng dạy các môn lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ Việt nam tại các trường UCI, UCLA, Cal State Long Beach, Santa Ana College… và cũng từ bao năm qua, ông đã và đang không ngừng tranh đấu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trước sự xâm lăng của Trung cộng.

Biến đau thương thành sức mạnh Phạm Cao Dương
Vấn đề biên giới thời các chế độ quân chủ Việt Nam Phạm Cao Dương
Kỷ niệm 150 năm Phan Thanh Giản tuẫn tiết (1867-2017) Phạm Cao Dương
Hồi ký của Cố vấn Tàu ở VN (bản sửa 2017) Phạm Cao Dương
Những đặc tính truyền thống cơ bản của nền giáo dục miền Nam trước năm 1975 Phạm Cao Dương
Chuyện 71 năm trước (17/6/1945-17/6/2016) Phạm Cao Dương
Sự hình thành của siêu quốc gia VN thiên niên kỷ thứ ba Phạm Cao Dương
Tài liệu cho ngày 30 tháng tư Phạm Cao Dương
Sinh hoạt tháng 4/2016: Việt Nam Quốc Dân Đảng & Phật Giáo Hòa Hảo P.C.Dương-N.Q.Duy
Liên tục lịch sử, đặc tính cơ bản của giáo dục Nam VN trước 1975 P.C. Dương
Lịch sử nào cho tuổi trẻ học đường VN? P. C. Dương
Ngày xuân, lại nói chuyện tháng giêng P. C. Dương
Biên giới Việt Nam và Trung Quốc qua các triều đại Quân chủ Việt Nam P. C. Dương
Lễ cầu nguyện cho nạn nhân CSVN tại Little Saigon 29.08.2015 Văn Hóa NBLV
70 năm nhìn lại - Từ Bảo Đại đến HC Minh: 2 bản tuyên ngôn độc lập P. C. Dương
Hồ Chí Minh và đảng cộng sản VN năm 2015 P. C. Dương
Đổi tên "Biển Nam Trung Hoa" thành "Biển Đông Nam Á" P. C. Dương
Trận đói tháng Ba năm Ất Dậu 1945 P. C. Dương
VN lẽ ra đã có Dân chủ Tự do từ năm 1945 P. C. Dương
Nhân vụ thượng đỉnh Asean nhóm họp...Gợi ý về hai công tác cần phải làm P. C. Dương
Những ngày cuối cùng trong cuộc đời làm chính trị của Học giả Phạm Quỳnh P. C. Dương
Về danh xưng "Nam Hải" P. C. Dương
Người Việt hải ngoại "càng vững mạnh" P. C. Dương
Tôi hãnh diện có quá khứ làm người tị nạn cộng sản VN Phạm Cao Dương - Thu Hương
Dựng tượng Đức Thánh Trần ở Little Saigon P. C. Dương
Bài học từ Hiệp định Geneva 1954 P. C. Dương
Sử gia trong quên lãng: Gs Nguyễn Khắc Ngữ P. C. Dương
Các Nghị quyết xâm lăng miền Nam của Đảng CSVN P. C. Dương
Chúng ta đã và đang thực sự mất nước P. C. Dương
Cộng sản VN bắt đầu lệ thuộc vào Cộng sản TQ từ bao giờ? P. C. Dương
Những nổ lực của Cựu Hoàng Bảo Đại P. C. Dương
Phỏng vấn Gs Phạm Cao Dương VanhoaNBLV
Đặc tính lãng mạn trong thi ca VN thời chiến P. C. Dương
Chung quanh hai chữ Văn Hiến” P. C. Dương
Hai bản tuyên ngôn độc lập P. C. Dương
Vài nhận định về sự du nhập của Nho giáo vào VN dưới thời Pháp thuộc P. C. Dương
Nhắc lại chuyện nhà Minh cướp sách P. C. Dương
Ngày xuân nói chuyện tháng giêng P. C. Dương
Từ bài ca "Đáp lời sông núi" của Trúc Hồ, nhìn lại... P. C. Dương
Từ Bảo Đại đến Hồ Chí Minh... P. C. Dương
Sự thực Lịch sử và Các nhà Sử học Mác-xít Việt Nam P. C. Dương
Viết về Võ Nguyên Giáp P. C. Dương
Hiệp định Genève và những kinh nghiệm không được người trong cuộc rút tỉa P. C. Dương
Biên giới Việt Nam và Trung Quốc qua các triều đại Quân chủ Việt Nam P. C. Dương
Sự liên tục Lịch Sử trong nền Giáo dục của Miền Nam thời trước năm 1975 P. C. Dương
Hoàng Sa, Trường Sa: gợi ý về hai công tác cần phải làm P. C. Dương