Tác giả: Nguyễn Thanh Trừng

thay trungSinh năm 1938, tại Hội An, (Trung Việt), Nguyễn Thanh Trừng là giáo sư tại Saigon từ năm 1961 đến 1974. Trong những năm đó, ông cùng với vợ (Gs Nguyễn thị Xuân Sanh) là tác giả 7 cuốn sách giáo khoa về Pháp văn phát hành tại Saigon.
Sau khi được biệt phái qua Đại Học Saigon, ông được học bổng tu nghiệp do chánh phủ Pháp cấp. Ông đã theo học các môn Ngữ Học và Xã Hội học tại Sorbonne ( Ecole des Hautes Etudes) và đã trình luận án Tiến sĩ tại Đại Học Provence năm 2009, tại Pháp.