Tác giả: Điệp Mỹ Linh

diepmylinhĐiệp-Mỹ-Linh là bút hiệu của Nguyễn Thị Thanh-Điệp.

Bà bắt đầu viết từ năm 1961 và có bài đăng trên Đuốc-Thiêng, Tin-Sáng và Tia-Sáng với vài bút hiệu khác nhau như: Nguyễn Thị Kiều-Lam, Thanh-Điệp, Thủy-Điện và Điệp-Mỹ-Linh.
Sau bậc trung học ở Nha Trang, Điệp-Mỹ-Linh theo học Luật tại Đại Học Luật Khoa Saigon.
Từ khi định cư tại Hoa-Kỳ, năm 1975, Điệp-Mỹ-Linh không còn dùng những bút hiệu khác nữa.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Bước Chân Non (Tập truyện)
- Cuồng Lưu (Truyện dài)
- Đưa Tiễn (Tập truyện)
- Hải-Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 (Tài liệu lịch sử)
- Một Đoạn Đường (Tập truyện)
- Sau Cuộc Chiến (Truyện dài)
- Tìm Vết Chân Xưa (Tập truyện)
- Trăng Lạnh (Tập truyện)
- Tưởng Như Trở Về (Tập truyện)