Tác giả: Trần Ngọc Quang

tran ngoc quangTrần Ngọc Quang hành nghề Bác sĩ Y khoa (chuyên về ung bướu) tại bệnh viện Bình Dân Sàigòn đồng thời là Giảng Nghiệm viên tại Đại học Y khoa Saì Gòn trước năm 1975.
Tháng 4/1975 ông di tản sang Pháp và học lại chuyên khoa về xạ trị (radiothérapie) với môn chính là ung bướu (cancérologie).
Trưởng khoa xạ trị bệnh viện St Quentin (Pháp) từ 1981 tới 2006.
Hiện ông đang hưu trí tại Pháp.