Tác giả: Trần Kim Điệp

tran kim diepTrần Kim Điệp là cựu Sĩ quan Quân lực VNCH. Sau trận hải chiến Hoàng-Sa,  ông được lệnh của Bộ Tổng-Tham-Mưu viết một bản phúc trình và trao tận tay  Ông Giám-Đốc Nha Quân-Sử mà không qua hệ thống Tham-Mưu Hải-Quân. Ngày 15 tháng 01 năm 1974, ông nhận lệnh của Phó Đề Đốc Tư-Lệnh+ HQV1ZH/ đi công tác đảo Hoàng-Sa.