Tác giả: Trần Anh Tuấn

tran anh tuanTrần Anh Tuấn là cựu SV Đại học Văn Khoa & Đại học Sư Phạm Sàigòn, ban Sử Địa, niên khóa 1963-1967.
Sau khi tốt nghiệp Chương trình Tiến sĩ Sử, ông về giảng dạy ở Đại học Văn Khoa Sàigòn.
Ông từng phụ trách Tập san Sử Địa từ năm 1964, lúc Tập san nầy còn sơ khai.
Trong các năm 2006-2007 ông chủ trì chuyên san Sử học "Dòng Sử Việt".

Tác phẩm sắp xuất bản trong năm 2016:  "Sử Việt tại Bắc Mỹ 1975-2015"