Tác giả: Nguyễn Văn Lục

Nguyễn Văn Lục

nguyen van luc- Sinh năm 1938 tại Hà Nam, Bắc Việt 
- Học ở Hà Nội cho đến ngày di cư vào Nam năm 1954.
- Cựu học sinh Chu Văn An, Sài Gòn
- Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Đà Lạt, khoa Triết
- Dạy Triết ở các trường Võ Tánh (Nha Trang), Ngô Quyền (Biên Hòa), Văn Học (Sài Gòn) từ 1969.
- Định cư tại Montreal, Canada từ năm 1979 đến nay.
- Cộng tác các tạp chí Văn, Hợp Lưu, Tân Văn, Sài Gòn Nhỏ, Đàn Chim Việt, Một Góc Trời, Talawas, Art2all...
Tác phẩm đã xuất bản:
- Lịch Sử Còn Đó (Tân Văn - 2008)
- 20 Năm Miền Nam 1955 - 1975 (Tiếng Quê Hương - 2010)
- Một Thời Để Nhớ (Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân - 2011)

https://sites.google.com/site/gsnguyenvanluc