Tác giả: Nguyễn Đức Cung

nguyen duc cungNguyễn Đức Cung sinh quán Quảng bình.
Học tại Viện Hán Học Huế, 1959. Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Ban Sử Địa, 1965. Cao Học Sử Học, 1971. Dạy học. Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa (1971-75) tham gia Đảng Đại Việt. Cựu tù nhân chính trị sau năm 1975.
Hiện định cư tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Nhà nghiên cứu sử học.