Gs Phạm Cao Dương

Giáo sư Phạm Cao Dương tốt nghiệp ĐH Sư phạm, ĐH Văn khoa Sàigòn và Tiến Sĩ Sử học tại Pháp. Ông từng giảng dạy tại các trường Đại học Sư Phạm Sàigòn, Đại học Văn Khoa Sàigòn và là giáo sư thỉnh giảng tại các đại học Đà Lạt, Huế, Cần Thơ, Vạn Hạnh và Cao Đài.

Định cư tại Hoa kỳ từ năm 1975,
ông
tiếp tục giảng dạy các môn lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ Việt nam tại các trường UCI, UCLA, Cal State Long Beach, Santa Ana College… và cũng từ bao năm qua, ông đã và đang không ngừng tranh đấu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trước sự xâm lăng của Trung cộng.

 

Hội luận:

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY

Giáo sư Phạm Cao Dương & Ký giả Tường Thắng


Anh là ai? Nhạc và lời : Việt Khang

Việt Nam tôi đâu - NHạc và lời: Việt Khang

Triệu con tim - Nhạc và lời: Trúc Hồ

 

2012

Hoi Luan Dai Hoa Mat Nuoc - Gs Pham Cao Duong:

 

    
■ 21-1-2012

■ 28-7-2012

 
 ■ 11-8-2012
 
■ 18-8-2012
 
■25-8-2012
 
■ 01-09-2012
 
■ 15-9-2012
 
■ 22-9-2012
 
■ 29-9-2012
 
■ 06-10-2012
 
■ 13-10-2012
 
■ 27-10-2012
 
■ 03-11-2012
 
■ 17-11-2012
 
 
2011
Hội Luận Đại Họa Mất Nước - Gs Phạm Cao Dương:
 
 

19-6-2011 - 1
 
19-6-2011 - 2
 
19-6-2011 - 4
 
19-6-2011 - 7
 
■ 09-3-2011 - 1
 
■ 09-3-2011 - 2
 
■ 03-07-2011 với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy - 1
 
■ 03-07-2011với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy - 4
 
■03-07-2011  với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy - 6
 
■ 03-07-2011 với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy - 8
 
■ 03-07-2011 với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy - 9
 
■ 03-07-2011 với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy
 
■ 10-7-2011 - 5
 
■ 10-7-2011 - 6
 
■ 10-7-2011 - 7
 
■ 03-9-2011 - 1
 
■ 03-9-2011 - 2
 
■ 25-9-2011