Phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ
về Lời kêu gọi biểu tình ngày chủ nhật 1.7.2012

Ỷ Lan, thông tín viên RFA
2012-06-30

Thông tín viên Ý Lan tại Paris đã có một buổi phỏng vấn với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về Lời kêu gọi biểu tình ngày chủ nhật 1.7.2012.

bieutinh
AFP photo
Những poster của người biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 8 năm 2011.


Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách

Ỷ Lan: Kính bạch Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Hôm qua Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế loan tải Thông bạch của Đức Tăng Thống kêu gọi đồng bào các giới tham gia cuộc biểu tình ngày chủ nhật 1.7 này để phản đối sự xâm lấn của Trung Quốc vào lãnh hải Việt Nam. Vì sao phải biểu tình, bạch Đức Tăng Thống?

Đức TT Thích Quảng Độ: Là bởi vì mình không còn có một phương tiện nào để bày tỏ nguyện vọng cũng như tâm tư của người dân đến Nhà nước. Thành ra phải nhờ phương tiện biểu tình. Biểu tình để bày tỏ ý nguyện của mình, ý nguyện thiết tha bây giờ là phần nhiều ai cũng thấy, đó là tình trạng mất còn của đất nước, đang lấn chiếm dần dần càng ngày càng tăng thêm.

Ngay ở trên đất liền thì bây giờ ta đã thấy từ Lạng Sơn đến Cà Mau tất cả cơ sở như miền Bắc, họ đã cho người Trung Quốc thuê rừng, miền Trung thì họ cho khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, ở miền Nam họ cho thuê đất trồng khoai, trồng rau, v.v… Ngay ở tỉnh Bình Dương kế Saigon đây người Tàu đã mở Trung tâm như Chợ Lớn ngày xưa, nhưng bây giờ rộng lớn hơn, gồm 150 nghìn dân trên đất liền như thế.

Người ta nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, đất nước lâm nguy thì người dân thường cũng phải trách nhiệm, có bổn phận đối với dân tộc, đất nước.

Ngoài biển thì Hoàng Sa, Trường Sa bao nhiêu năm nay ai cũng biết rồi. Họ đã thành lập một thành phố Tam Sa, tức họ đặt cơ sở chính của thành phố đó ở đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tất cả những cái đó là nguy cơ mất nước đến nơi. Mà trông vào Nhà nước này thì thực sự chưa có dấu hiệu gì họ lo lắng về chuyện đó.
Do đó, chủ nhật tới đây, 8 giờ sáng chúng tôi đi ra tòa Tổng Lãnh sự Trung Quốc ở đây nhờ họ chuyển văn thư gửi cho ông Đại sứ Trung Quốc ở ngoài Hà Nội. Đồng thời đi tham dự các cuộc biểu tình, mà dự ở đâu, địa điểm nào thì không thể nói trước được.

Trong tình hình này, dưới chế độ hà khắc như thế này, rất ít người dám làm. Họ rất muốn đấy, nhưng không dám đứng lên đề xướng hay kêu gọi, thì Giáo Hội từ trước đến giờ vẫn cứ phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn rồi, coi như cũng quen rồi. Người ta nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, đất nước lâm nguy thì người dân thường cũng phải trách nhiệm, có bổn phận đối với dân tộc, đất nước. Do đó, Giáo Hội đã kêu gọi trong toàn dân nếu ai mà còn tha thiết lo âu đến tương lai dân tộc, ở Hà Nội, ở Huế, ở Saigon, càng tham gia đông càng mừng, càng tốt cho dân tộc. Mục đích biểu tình là như thế.

ĐỪNG SỢ!

Ỷ Lan: Bạch Hòa Thượng, thông thường người ta bảo chư Tăng Ni chỉ nên lo tu hành, không nên dính tới chính trị. Biểu tình là một hình thức chính trị. Vậy có phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang có chủ trương “làm chính trị” khi kêu gọi xuống đường biểu tình, bạch Đức Tăng Thống?


thichquangdo

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện.
RFA file Screen capture.

Đức TT Thích Quảng Độ: Toàn dân bị chế độ độc tài toàn trị, thì họ sợ nhất là chính trị. Cho nên mình làm cái gì có tính cách chính trị là họ vu cáo ngay là người tham vọng chính trị lật đổ chính quyền. Nhưng biểu tình ở đây rất thông thường. Biểu tình Giáo Hội chủ trương ngày chủ nhật tới đây mà các vị đi tham gia đông đảo đừng sợ gì, đừng lo gì. Ai cản đâu thì mình ngồi đó, là bởi vì mình biểu tình đây là để bày tỏ nguyện vọng tha thiết với nhà nước phải bảo vệ đất nước này. Truyền thống bốn nghìn năm văn hóa. Thời đại văn minh đây không lẽ mình cúi đầu chịu đầu hàng à? Để cho người Trung Quốc họ thống trị Việt Nam à? Không được!

Còn cái làm chính trị nó khác. Cái đó, trách nhiệm đó nhà nước phải lo. Giữ giặc, bảo vệ đất nước, giữ ở ngoài biển, trên bộ, đấy là trách nhiệm nhà nước. Người dân chỉ nhắc nhở thế thôi. Chứ đừng thấy người dân biểu tình là lo người ta cướp chính quyền của các vị. Làm sao cướp được? Một quân đội như thế, những nhà tù như thế, mạng lưới Công an như thế, làm sao mà lật đổ các vị? Chính quyền trong tay các vị. Người dân đây chỉ có mỗi một phương tiện duy nhất là xuống đường để bày tỏ ý hướng mình thôi.

Báo chí bây giờ không được nói. Báo chí trong lề phải mới được nói. Nói trái thì người ta dập đi, mà lề phải toàn ca tụng nhà nước giàu có, hạnh phúc. Tăng Ni ở đây cũng trên hết, trước hết, là một người dân của một nước đã, tức là một thành viên trong một đất nước gồm có chín mươi triệu dân đây. Trước hết và trên hết, mỗi một vị Tăng Ni là một công dân, mà đã là công dân phải có cái nghĩa vụ đối với đất nước, đối với tổ quốc, đối với đồng bào.

Thế bây giờ mình tu thì cứ tu. Nhưng mà đến cái tình trạng này mình phải xuống đường biểu tỏ tinh thần cũng như tâm huyết của một người dân, chứ không là tư cách một vị sư. Tâm huyết của một người công dân Việt Nam chuyển đến nhà nước để nghe tiếng nói đó, hiểu thấu được tình trạng đó, để mà lo việc nước. Chứ đâu phải biểu tình đòi lật đổ.
Ông sư, Tăng Ni có hai bàn tay trắng có gì mà phải lo?

Hai chữ chính trị rất thông thường, đâu có gì mà nguy hiểm như độc tài họ quan trọng hóa ra. Họ bảo vệ cái độc quyền chính trị của họ. Vậy công việc của một nhà nước, bổn phận, nghĩa vụ của một nhà nước đối với các việc nước, việc dân là phải sửa sang cái đất nước, việc dân ấy, cho ngay thẳng chính đáng. Đấy chính trị là thế thôi, chứ đâu phải Tăng Ni xuống đường để làm cái gì. Còn làm chính trị là phải lập đảng, như thế mới là làm chính trị. Còn người dân không biết cách nào, làm thế nào, trước vận nước như thế, nó ngổn ngang, nguy hiểm như thế, thì chỉ còn biết cách xuống đường bày tỏ như thế để dùng cái đó mà nói với nhà nước, dùng đôi chân để nói với nhà nước. Đâu có mưu đồ chính trị gì mà sợ.
Thành ra nhân đây tôi kêu gọi đừng sợ chính trị. Nó là con ngáo ộp. Nhà nước này muốn độc quyền dùng con ngáo ộp làm chính trị. Hễ ai làm chính trị họ bỏ tù, công an bắt bỏ tù này khác. ĐỪNG SỢ!

Chính là chính đáng, trị là sửa sang. Ai làm chính trị phải sửa sang đất nước đó cho đàng hoàng, đẹp đẽ, tự do, hạnh phúc. Thật sự nếu làm chính trị đi nữa, thì nó là nền chính trị đạo đức, có gì đáng ngại, có gì phải lo.
Thời đại này không thể độc tài phát xít được nữa, mà phải là một chế độ dân chủ. Tất cả các chế độc độc tài, phát xít sẽ lần lượt đi vào bảo tàng viện hết.

Như vậy, nếu lúc này đang là lúc nguy hiểm thù trong giặc ngoài, mà nhà nước tìm cách mở rộng cái hoạt động chính trị ra để cho mọi người tham gia, tất cả đại diện các thành phần trong đất nước, trong khối dân tộc tham gia để giúp việc duy trì nên độc lập mà đã tốn bao xương máu mới đạt được đây.

Cái thế đảng Cộng sản, một mình đảng Cộng sản không làm được đâu. Cộng sản còn kẹt cái lý tưởng Xã hội chủ nghĩa, Cộng sản chủ nghĩa, rồi thêm vào đó “16 Chữ Vàng, 4 Tốt”thành ra ngại không làm được. Bởi thế cho nên phải nhờ cái sức hỗ trợ của toàn dân, là những người tha thiết, yêu nước nhất, là giới thanh niên, sinh viên, là trụ cột, rường cột của quốc gia trong tương lai, thì phải để cho họ tham gia. Phải khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động chính trị trong lúc này.

Sau các ông có qua đời đi rồi, họ lãnh đạo đất nước chứ ai. Thanh niên là tương lai của dân tộc, nước nào, dân tộc nào cũng thế thôi. Bây giờ họ xuống đường biểu tỏ lòng yêu nước mà phải giấu kín, không dám gọi nhau, không dám rủ nhau, hẹn nhau chỗ đó chỗ kia như đi ăn trộm. Có thấy nhục không? Tương lai đất nước, lo cho đất nước mà phải như thế à? Biểu tình cũng phải giấu diếm, mặc áo mưa mà đi. Có tủi hổ với thế giới không?

Ỷ Lan: Bạch Đức Tăng Thống, được biết ngoài Thông bạch kêu gọi biểu tình nói trên, Đức Tăng Thống còn có văn thư phản đối gửi tới ông Khổng Huyễn Hựu, Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội. Điều này đúng không? Nếu đúng, xin Đức Tăng Thống có thể tiết lộ cho thính giả Đài Á Châu Tự Do nội dung đề cập trong văn thư nói trên?

Đức TT Thích Quảng Độ: Vâng văn thư đó thì có. Nhưng nội dung thì ở đây tôi không thể nói hết được đâu, mà cũng không tiện nói bây giờ. Xin cô Ỷ Lan thông cảm. Chỉ có cái bức thư đó là có, ngày hôm nay đã chuyển đi rồi.

Ỷ Lan: Xin cám ơn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã dành cuộc phỏng vấn cho Đài Á châu Tự do.

Ỷ Lan

Phóng viên Đài Á châu Tự do tại Paris.

 

__________________________________

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 30.6.2012

Hôm nay Công an phong tỏa Thanh Minh Thiền viện và chùa Giác Hoa ở Saigon – Ban Đại diện Gíao hội tại Thừa Thiên – Huế chuẩn bị biểu tình ngày 1.7 – Chùa Liên Hoa kêu gọi biểu tình tại thành phố Houston trước Tòa Lãnh sự Trung Cộng

PARIS, ngày 30.6.2012 (PTTPGQT)

Sáng nay, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nhận được thông báo khẩn từ Viện Hóa Đạo cho biết công an đã dày đặc bao vây Thanh Minh Thiền Viện, nơi đặt trụ sở Viện Tăng Thống, và chùa Giác Hoa, nơi đặt trụ sở Văn phòng Viện Hóa Đạo.

Theo dự trù thì sáng mai chủ nhật, 1.7.12, Đức Tăng Thống sẽ hướng dẫn Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lúc 8 giờ sáng đến tòa Tổng Lãnh sự Trung quốc ở Saigon để trao thư phản đối Đức Tăng Thống viết gửi ông Khổng Huyễn Hựu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa tại Việt Nam ở Hà Nội. Sau đó chư Tăng sẽ phân phối đến những địa điểm biểu tình chưa tiết lộ.
Thế nhưng với sự kiện từ sáng sớm hôm nay, công an đã phong tỏa hai địa điểm trung ương của Giáo hội. Phải chăng sự ngăn cấm nội bất xuất ngoại bất nhập như đã xẩy ra một năm trước, vào sáng sớm hôm 5.6.2011, khi Giáo hội quyết định tham gia cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm lược do giới sinh viên – học sinh, trí thức Saigon kêu gọi năm ngoái ?

Trung quốc tiến chiếm Biển Đông, Hoàng sa và Trường sa; Trung quốc mai phục đạo quân thứ Năm thông qua hàng nghìn công nhân khai thác bô-xít, khai thác rừng; Trung quốc mở thầu 9 lô dầu khí trong lãnh hải Việt Nam; Trung quốc dọa sẽ dạy Việt Nam bài học thứ hai, như đã dạy bài học thứ nhất năm 1979; Trung quốc dạy Quốc hội Cộng sản ở Hà Nội phải phủ nhận chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng sa – Trường sa…

Mã Viện hợp đồng với quân Tống, quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh hóa trang thành Hồng quân Trung quốc chuẩn bị tiến vào Hà Nội ! Thế nhưng, các ngài Công an của Bộ Chính trị Đảng lại ngăn cấm nhân dân biểu tỏ lòng yêu nước, cấm cản nhân dân dùng đôi chân và tiếng nói trực tiếp phản kháng âm mưu xâm lược của Hồng quân đại Hán Bắc Kinh.

Trong khi đó, đáp lời kêu gọi biểu tình ngày 1.7 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Văn phòng II Viện Hóa Đạo và đồng bào người Việt tại tiểu bang California, Hoa Kỳ, chuẩn bị xuống đường biểu tình trước tòa Lãnh sự quán Trung quốc ở Los Angelès.

Sáng nay, chúng tôi nhận thêm “Thông bạch Khẩn” của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh thư ký Viện Tăng Thống kiêm Chánh Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Thừa thiên – Huế, và “Thư Mời” của Hòa thượng Thích Huyền Việt, Viện chủ chùa Liên Hoa ờ thành phố Houston kêu gọi đồng bào Phật tử và đồng bào các giới biểu tình lúc 11 giờ sáng chủ nhật 1.7 trước Tòa Lãnh sự quán Trung quốc tại địa chỉ 3417 Montrose, Houston TX 77006.

Tại Huế, Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa thiên – Huế đã lấy tám quyết định trong việc thực hiện biểu tình :

Ngày chủ nhật 1.7 sẽ qua đi nhanh chóng trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Hy vọng lòng yêu nước thương nòi của người Việt hải ngoại sẽ biến ngáy 1.7 này thành những ngày liên tục trong những tháng tới để biểu tình trước các tòa Đại sứ hay Tổng lãnh sự Trung quốc để biều dương ý chí sắt son bảo vệ non sông đã không ngừng thể hiện qua tấm lòng người dân Việt có tên Hai Bà Trưng, bà Triệu Thị Trinh, Lý Nam Đế, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…

____________________________________


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BAN ĐẠI DIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO THỪA THIÊN HUẾ
VP: Chùa Phước Thành, số 360  Phan Chu Trinh - Huế, ĐT : (054) 3821122Phật lịch 2555                                                             Số: 006/BĐD/TTH/TBK

THÔNG BẠCH KHẨN

Kính gửi:

- Chư tôn đức Ban đại diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế
- Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng ni các chùa thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
- Toàn thể đồng bào Phật tử các giới


Phụng hành Thông bạch của đức Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng thống GHPGVNTN, về việc kêu gọi tham gia biểu tình chống ngoại xâm, cứu nguy đất nước, ngày 28/6/2012.

Nhận được Thông bạch chúng tôi đã triệu tập phiện họp khẩn tại văn phòng Ban đại diện – chùa Phước Thành, Tp. Huế.
Sau thời gian thảo luận, Ban đại diện đã có các quyết định sau:

1. Tuyệt đối hưởng ứng lời kêu gọi của đức Đệ ngũ Tăng thống GHPGVNTN.

2. Toàn thể chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng ni và Phật tử có mặt Đài thánh tử đạo (gần cầu Tràng Tiền), đường Lê Lợi, Tp. Huế, vào lúc 08 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 01/7/2012.

3. Từ chùa hoặc nhà mình đến tại địa điểm bằng phương tiện tự túc.

4. Chư tăng ni đem theo áo vàng và một trong những câu biểu ngữ sau: (viết tay trên giấy hoặc vải)
a. Phản đối Trung cộng xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải Việt Nam.
b. Phản đối Trung cộng ngang nhiên cho đấu thấu khai thác 9 lô dầu khí trong hải phận Việt Nam.
c. Trường sa và Hoàng sa là của Việt Nam.
d. Phản đối Trung cộng thành lập huyện Tam sa bao gồm các Hải đảo Hoàng sa và Trường sa của Việt Nam.

5. Cá nhân hoặc đoàn thể nào bị ngăn chặn trên đường đến địa điểm tập trung thì ngồi xuống tại chỗ và khẩn báo về văn phòng Ban đại diện để kịp thời can thiệp .

6. Tuyệt đối không bạo động chỉ biểu tình ôn hòa để bảo vệ lãnh thổ lãnh hải tổ quốc Việt Nam.

7. Đúng 10 giờ cùng ngày đoàn biểu tình sẽ giải tán ôn hòa trở về trong tinh thần cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thoát cảnh ngoại xâm.

8. Các Tự viện, Tu Viện tổ chức cầu nguyện quốc thái dân an vào giờ Quá đường của chư tăng trong cùng ngày.

Trân trọng kính báo và mong được tích cực hưởng ứng.

Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2012
Chánh đại diện
GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế
(đã ấn, ký)
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh


----------------------------

CHÙA LIÊN HOA
Lotus Buddhist Congregation
Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Trụ Trì-TT Thích Trí Quảng-ĐĐ Ca Diếp
P.O.Box 722155, Houston Texas 77272-2155
6709 Howell-Sugarland Road, Houston Texas 77083
Tel: 281-988-5550, 832-330-8882, 281-530-8899, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Thư Mời


Tham gia biểu tình trước Tòa Lãnh Sự Quán Trung Cộng tại Houston
Thời gian: 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 01 tháng 7 năm 2012
Địa điểm: Tòa Lãnh Sự Quán Trung Cộng


Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo, quý Đòan Thể, Tổ chức, Chính Đảng, quý cơ quan truyền thông, quý Đồng Hương và Phật tử.

Khâm tuân Thông Bạch “kêu gọi tham gia biểu tình chống ngoại xâm cứu nguy đất nước” của Đức Đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ, Chùa Liên Hoa Houston thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Cọng tại thành phố Houston.
Địa điểm: Tòa Lãnh Sự Quán Trung Cộng, 3417 Montrose, Houston TX 77006

Để thể hiện tinh thần chống ngoại xâm, bảo vệ giang sơn bờ cõi mà tổ tiên ta đã dày công xây dựng, trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Đoàn thể, Tổ chức, Chính đảng, quý Cơ quan Truyền thông, quý Đồng Hương và Phật tử hoan hỷ tham gia cuộc biểu tình bảo vệ đất nước, cứu nguy dân tộc.

Nếu quý vị không có phương tiện di chuyển, xin hoan hỷ có mặt lúc 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật ngày 1 tháng 7 năm 2012 tại những địa điểm sau đây, sẽ có phương tiện đưa đến địa điểm biểu tình:

Hong Kong 3, liên lạc anh Thông ĐT: 281-701-8505.
Hong Kong 4 trước nhà hàng Bát Đạt (Tây Đô cũ), liên lạc anh Sanh: 281-536-5483, anh Sơn: 832-279-4043. Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell-Sugar Land Rd, Houston TX 77083, liên lạc anh Cương : 713-377-1439.

Vì sự an nguy của đất nước và dân tộc, kính mong chư liệt vị hoan hỷ tham gia đông đảo cuộc biểu tình chống ngoại xâm vào ngày giờ nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên lạc Ban Tổ Chức: Cư sĩ Trần Hiến 832-330-8882

Trân trọng kính mời,
Thay mặt Ban Tổ Chức
Tỳ Kheo Thích Huyền Việt