Nhìn về đất nước

Phát biểu của Lê Trung Thành, sinh viên du học ngành Kiến trúc tại Đài Loan.

Nguồn: Internet

Xin dành 34 phút để chia xẻ tâm tình của một người trẻ lớn lên trong chế độ Cộng sản với những cái nhìn và suy nghĩ của đôi mắt, con tim và khối óc vĩ đại tuyệt vời ! Có lẽ đây là một bản cáo trạng hùng hồn với luận cứ đầy thuyết phục đối với chế độ Mafia CSVN từ trước đến nay của một sinh viên du học.

Với lớp người trẻ này, suy nghĩ và viết ra, nói lên, chưa đủ, mà cần phải hành động và hành động một cách dũng cảm và quyết liệt hơn nữa !