Tin tức quê nhà

 

Anti-Chinese demonstration in front of Chinese Consulate in Saigon, Vietnam -- June 5, 2011 (Part 1)

 

 

Part 2

 

Part 3

 

Part 4

 

Part 5

 

Biểu tình ở Sài Gòn Phản Đối Trung Quốc xâm lược.

 

Trung Quốc hăm Tát Việt Nam vỡ mặt

 

Trung Quốc chuẩn bị trừng trị Việt Nam ương ngạnh
Youtube post by huynhkhaiyen