Đài SBTN phỏng vấn Lih Mục Nguyễn Văn Khải


Buổi tiếp xúc giữa đồng hương Nam Cali và Linh mục Nguyễn Văn Khải