Nhạc Phẩm "VIỆT NAM TÔI ĐÂU", nhạc và lời: Việt Khang, do chính tác giả trình bày. Một nhạc phẩm mang nặng tình đất nước với nỗi đau của một công dân Việt Nam.


Kính gửi quý vị nhạc phẩm "ANH LÀ AI", do nhạc sĩ Viêt Khang sáng tác và trình bày.