"Qui es-tu?"

 

Antoine Figali


Phong trào đòi trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang không chỉ ở Mỹ mà còn lan rộng sang các quốc gia khác nơi có người Việt Nam cư ngụ. Tại Pháp, bài hát Anh Là Ai đã làm xúc động nhiều người, và một nhạc sĩ người Pháp là anh Antoine Figali đã dịch và trình bày bài hát này bằng tiếng Pháp, mời quý vị cùng theo dõi sau đây nhạc phẩm "Qui es-tu?" qua tiếng hát của chính dịch giả là Antoine Figali .

http://youtu.be/oG_81YAuYD8