VIETNAM FILM CLUB

6433 Northanna Dr., Springfield, VA 22150

703-971-9178, 703-732-3283

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG BÁO

Về cuốn phim

HỒN VIỆT - QUỐC KỲ QUỐC CA VIỆT NAM

 

Kính gởi Quý Cơ Quan Truyền Thông

Quý Đồng Hương trên thế giới

 

Vietnam Film Club trân trọng thông báo

 

Cuốn phim tài liệu HỒN VIỆT - QUỐC KỲ QUỐC CA VIỆT NAM, ấn bản Việt ngữ, sau hơn một năm chuẩn bị và thực hiện, hôm nay đang bước vào giai đoạn hoàn tất.

Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ có một Thông Báo chính thức về phát hành, phổ biến và ra mắt tại một số địa điểm trong Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại.  Đồng thời Thông Báo chính thức cũng sẽ hướng dẫn cách thức nhận DVD qua đường Bưu Điện, hoặc qua người đại diện của Vietnam Film Club tại địa phương.

Ấn bản Anh ngữ cũng sẽ phát hành vào năm 2013.

Hiện thời, một đoạn Video giới thiệu nội dung cuốn phim đã có trên Youtube.  Xin mời Quý Vị vào xem theo link dưới đây:

">

Trân trọng thông báo và kính nhờ Quý Cơ Quan Truyền Thông và Quý Đồng Hương giúp phổ biến rộng rãi Thông Báo này.

Vietnam Film Club xin chân thành cảm tạ Quý Vị.

Ban Thực Hiện Phim 

Nguyễn Ngọc Bích                                     honviet

Lê Văn Khoa

Phạm Bá Hoa

Huỳnh Sĩ Nghị

Lê Văn Kim

Chu Lynh

Ngọc Hà