Thư Việt Nam


Vụ "đắm tàu" Vinashin trong mắt người dân


Số tiền mà tập đoàn công nghiệp nhà nước Vinashin mắc nợ lên tới 120.000 tỉ đồng, tính ra mỗi người dân phải gánh nợ 1,5 triệu cho tập đoàn kinh tế nhà nước này. Với số tiền đó một tỉnh có thu nhập cỡ 1.000 tỉ một năm phải làm quần quật, không mua sắm, ăn uống gì...suốt trong một thế kỷ mới trả nổi!

Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc để Vinashin rơi vào tình trạng như vậy? Đó là câu hỏi mà người dân muốn được trả lời cụ thể, thay vì cứ lẩn quẩn trong tình trạng "chúng ta" chịu trách nhiệm. Cho đến nay, các biện pháp giải quyết Vinashin chỉ thuần túy tài chính mà chưa có biện pháp pháp lý, như thế làm người dân không hài lòng.

Không thể nói một cách đơn giản là do các cán bộ lãnh đạo của Tập đoàn Vinashin bởi một mình Vinashin không thể làm sai luật được, mà phải có trách nhiệm của những chức danh có vai trò quyết định trong cơ chế đối với việc cho phép Vinashin vay vượt hạn mức quy định của một khách hàng theo quy định của luật là 15% vốn điều lệ? Và để Vinashin đầu tư tràn lan như vậy? Và đặc biệt là tại sao đã có 11 đoàn vào kiểm tra, giám sát nhưng vẫn không phát hiện sai phạm?

Ngoài ra, đối với Tập đoàn Vinashin Bộ chuyên ngành chỉ được cho ý kiến báo cáo Chính phủ về mục tiêu và chiến lược phát triển của tập đoàn; điều lệ và cơ cấu tổ chức của tập đoàn và một số công tác nhân sự... Tuy nhiên, quyền quyết định là của cấp cao hơn. Và tuy bộ có quyền giám sát đầu tư, nhưng theo quy định thì Hội đồng quản trị tập đoàn được trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Có phải tại cơ chế quản lý phức tạp này mà lãnh đạo Vinashin được thả lỏng cho vung tay quá trán rơi vào nợ nần và thành con tàu đắm?


Kinh Đào