CÒN ĐÂU NỮA SĨ PHU BẮC HÀ


Võ Hưng Thanh

Sĩ phu Bắc hà, là khái niệm chỉ chung người trí thức thời xưa ở Hà Nội, hay miền Bắc nói chung, trong thời kỳ nhà nước phong kiến VN. Sở dĩ có khái niệm này, hay danh xưng trân trọng này, là vì họ biểu thị, ngay từ thời xưa, sự hiểu biết, trình độ nhận thức thế sự, đặc biệt nhất là sĩ khí của mình. Nhưng rồi thời đại của sĩ phu Bắc hạ cũng đã thật sự chấm dứt, để chuyển thành “thời đại Hồ Chí Minh”. Thời đại HCM, có nghĩa là thời đại mới mà mọi người trong nước, nhất là người miền Bắc, người Hà Nội nói riêng, chỉ biết “nói theo” Bác, theo Đảng. Thế thì làm gì còn, và cần gì đâu, để còn có sĩ phu Bắc hà được nữa. Gần một thế kỷ qua, cũng đã chứng minh được hết mọi điều đó rồi còn gì.
Cho nên, cứ đọc một đoạn, trong các lời bình :

*Cộng sản thứ thiệt nói :
28/07/2011 at 07:12 “Chẳng có sĩ phu nào dám ra mặt ủng hộ Cù huy H
à Vũ và đối đầu với chúng tôi – vì chúng tôi luôn có chính nghĩa ngay cả khi mạnh tay trấn áp các phần tử chống đối.
Các sỹ phu thường có lá gan thỏ đế – làm sao có được sự dũng cảm phi thường như những người cộng sản chân chính- cho nên nhúm người được gọi là sỹ phu – sỹ phú gì đó chẳng làm được trò trống gì ngọai trừ phát biểu linh tinh...”

Đấy, sĩ phu Bắc hà giờ đây nó là như thế đấy.

MỘT NGƯỜI TỰ XƯNG LÀ CỘNG SẢN THỨ THIỆT, CỘNG SẢN CHÂN CHÍNH, ĐỂ NHẰM NÓI RA QUAN NIỆM CỦA MÌNH NHƯ THẾ ĐÓ. Chỉ tiếc, trong chính nội dung phát ngôn sặc mùi bạo lực đó, nhưng hoàn toàn rỗng tuếch, mà lại không hề định nghĩa CS thứ thiệt là gì ? CS chân chính là gì ? CS là gì nữa ? Không định nghĩa nổi, thì cách phát biểu như thế, quả thật cũng chỉ mù quáng để nói càn, hay chỉ tự mình định nghĩa : CS, chỉ có nghĩa là sản phẩm, hay là học tập, và tuân theo lời "bác Hồ" dạy, thế thôi. Hay CS, là người nghĩ mình đi theo chủ nghĩa Mác Lênin, mà thực chất, hay thật sự cũng chẳng hiểu gì sâu sắc chủ nghĩa đó cả.

Than ôi! Sĩ phu Bắc hà, giờ đây nó là như thế. Có nói điều gì ra, cũng phải nại trước một câu thiệu từ "bác Hồ", hay từ các "lãnh tụ" khác đã từng nói, thế thôi! Sau đó, mới dám xỏ lén hay kèm thêm vào các ý kiến khác của riêng mình. Không có lời thiệu thì coi như không thiêng, coi như không được quyền nói như thế. Đấy là điều mà trong xã hội phong kiến VN chưa hề có tiền lệ, trong chế độ quân chủ VN thời xa xưa chưa hề có tiền lệ! Ngay như ông CHHV, trước khi phát biểu, cũng đã phải rào đầu như thế! Than ôi sĩ phu Bắc hà, kể cả than ôi "bác Hồ" cũng vậy! Bởi vì không có bác, thì chúng ta cũng không thể có tất cả (những điều vô cùng tồi tệ*) ngày nay. Chỉ trừ ra, sĩ phu Bắc hà thứ thiệt ngày xưa, biết đâu lại có !

V. H. T.

(28/07/2011)

* phụ chú của webmaster dhspsg