Chúc Tết ĐHSPSG

 

Tác giả: Lâm Hữu Tài (cựu SV ĐHSP, ban Việt Hán, khóa 1963-1967)