Nhân "NGÀY CÁC THÀY "


cokhanhvan
Gs Trần thị Khánh Vân

Những ngày cuối năm ai trong chúng ta cũng có lúc để hồn lắng đọng xuống để hồi tưởng lại tuổi học trò, tuổi đẹp nhất cuả đời người ... nhớ tí các thày, các bạn những người góp phần vào " việc xây dựng phẩm chất con ngươì cuả chúng ta ..." . Cá nhân chúng tôi có hai người bạn gương mẫu và cũng là người thày khả kính của rất nhiêù môn sinh là GS Nguyễn Khắc Ngữ và GS Phạm Đình Tiếu, Hai vị là những người tiền phong đã gây dựng nên "ngành học Sử Địa" trước thời 1975 ở miền Nam và đã viết nhiều tác phẩm có giá trị. Rất tiếc c hai v đã ra đi rất sớm để lại bao tiếc thương cho những người ở lại.

Viết tới đây chúng tôi không ngăn được xúc cảm nhạt nhoè khi nhớ lại hình ảnh cuả Thày Nguyễn Khắc Ngữ với nắm tay yếu ớt run run của Thày tiễn chúng tôi khi chúng tôi sang Montreal thăm Thày vào những ngày cuối của Thày.

Phần Thầy Tiếu thì chúng tôi chỉ còn thấy hình ảnh của Thày mà thôi.

Bây giờ hai Thày đã ra đi nhưng "Tinh thần làm Thày và Đạo đức làm Người của hai Thầy sẽ còn sống mãi !"

Trần thị Khánh Vân

_______________

Hình ảnh:  Đoàn thị Bích Hà - cựu SV ĐHSPSG, ban Sử Địa, khóa 1973-1976.

phatphanthuongphatphanthuong

phatphanthuongphatphanthuong

Hình 1: Từ trái sang phải: Anh Vân, Gs Lê Trọng Phỏng, ?, Gs Lê Văn,
Gs Phạm Đình Tiếu, Gs Trần Trung Lương.
Hình 2: Gs Phạm Đình Tiếu trao "hành trang" cho các Tân Giáo sư.
Hình 3:
Gs Trần thị Khánh Vân trao "hành trang" cho SV vừa tốt nghiệp.
Hình 4:
GS Phạm Cao Dương trao "hành trang" cho SV vừa tốt nghiệp.

* Cô Trần thị Khánh Vân - phu nhân của Giáo sư Phạm Cao Dương - là cựu Giáo sư ĐHSPSG, môn Sử Đông Nam Á đồng thời cũng là giáo sư hướng dẫn sinh viên thực tập.

________________