Họp mặt ĐHSP Sàigòn 28-07-2013
 
 
Sáng chủ nhật 28/7/2013 ,nhóm cựu sinh viên Đại học Sư Phạm và Khoa học Sài Gòn họp mặt hàng tháng như thường lệ. Kỳ này một số bác gửi tin nhắn xin vắng mặt một kỳ và hẹn tháng tới. Thế cũng vui rồi.
 
Đặc biệt, bác Võ Hữu Nghĩa, mới tạm khỏe sau khi giải phẫu cũng chống ba- toong tới với anh em, nhưng tội nghiệp bác không được ăn vì bác sỹ bắt kiêng.
Thấy bác tới được anh em rất chi là hồ hởi chào mừng. Hy vọng tháng sau bác sẽ hồi phục như xưa để tham dự full time với anh em.
 
Nhóm cựu sinh viên ĐHSP & KH Saigon
 
 
        dhsp280713dhsp280713
 
       dhsp280713dhsp280713
 
 
                                                      http://nammainguyenthi.blogspot.com

                      http://caothoaichau.blogspot.com

                 http://doanthuan.wordpress.com/

                 http://vuluuxuan.blogspot.com

                 http://www.kvvnnt.com.au

                 http://vuongducbinh.blogspot.com

                 http://chandienmuc36.blogspot.com

                 http://vokydien.blogspot.com

                 http://tramvan.wordpress.com

                                                   http://thytuyetbt.blogspot.com
 
                                                              http://truongdatdo.blogspot.com
 
 
________________________________________________________________________________________________