Cựu SV ĐHSPSG gặp nhau ở Virginia (USA) 02/08/2013

 
 
Trần Lâm Phát
 
Ngày 2 tháng 8 năm 2013, cựu SVĐHSP ban Vạn Vật (68-71), Lê Duy Tô từ Mississauga, Ontario, Canada sang nhà em út ở Virginia Beach, Virginia, USA . Trần-Lâm Phát ban Việt-Hán (69-72) từ Richmond Virginia lái xe xuống để gặp bạn xưa từ 13:00 cho đến 21:00.
 
Trong 8 tiếng ngắn ngủi, hai người nhắc nhiều kỷ niệm về trường xưa và sinh hoạt tuổi trẻ ở Sài gòn.
Vợ chồng em út của Tô thết đãi bửa trưa và cơm chiều. Trong dịp này Trần-Lâm Phát cũng gặp hiền thê của Tô, Lê Kim Cúc và các con cháu của Tô .
 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng, nụ cười thay tiếng hỏi câu chào nhưng khi chia tay cả hai đều không tránh được cảnh bịn rịn như lời trong sở từ cửu ca thiểu ty mệnh 楚辭‧九歌‧少司命:
 
Bi mạc bi hề sinh biệt ly,
Lạc mạc lạc hề tân tương tri,
悲莫悲兮生別離,
樂莫樂兮新相知;
Không gì buồn bằng khi nói chia tay
Không có gì vui bằng khi mới biết nhau.
 
 
 
          dhsp020813dhsp020813
 
              Trần Lâm Phát & Lê Duy Tô