Họp mặt cựu ĐHSP Sàigòn tháng 11.2013

 

Mặc dù tình dân đen và nhà nước vẫn cách xa nhau, nhưng tình đồng bào ruột thịt thắm thiết giữa người dân trong và ngoài nước vẫn khắng khít nồng thắm.

Trong bàn tiệc thì một người từ Seattle Mỹ về (anh Từ Nghiêm Tứ) , một người từ Paris Pháp về (anh Từ Nghiêm Hổ, ở Pháp từ 1972) và một người vừa về từ Pháp (bạn Đinh Quang Hảo), sau khi tổ chức đám cưới con mình bên ấy. Tất cả đều ngồi chung một bàn tiệc buổi sáng cùng với trên 10 người còn ở trong nước, đều là các cựu giáo viên và Sinh viên Đại học Sư phạm Saigon. Đầu bàn bên kia là anh Đinh Văn Lành, là người cùng với VH Nghĩa mình đã đến thăm thầy cựu Khoa Trưởng Trường ĐHSP Saigon, giáo sư Trần Văn Tấn lần chót, ảnh cũng vừa từ Mỹ về sau khi tổ chức đám cưới cho đứa con gái bên Mỹ.

Ở giữa bàn là anh Nguyễn Ngọc Lãm là cựu giáo viên cùng dạy với mình tại trường Bùi Thị Xuân. Bên cạnh đó là anh Nghiêm Hữu Dũng, lần này chỉ có ảnh là đem theo máy ảnh nên các hình chụp lần này là từ máy của anh ấy đấy.

Vài hàng để gởi các bạn và website ĐHSP Saigon.

VÕ HIẾU NGHĨA
November 2013

 

 dhsp03112013dhsp03112013

 dhsp03112013dhsp03112013

 dhsp03112013dhsp03112013

 dhsp03112013dhsp03112013

 dhsp03112013dhsp03112013

                _______________________________________