Việt Hán 72 gặp nhau ở Sài gòn

 

Trần Lâm Phát
(ĐHSPSG, Việt Hán, 1969-1972)

Tuy bận rộn với cuộc sống ở Canada nhưng Lý Tuyết Mai cũng dành thời gian về thăm quê huơng năm 2014.

Những ngày ở Sài gòn, Lý Tuyết Mai cũng không quên bạn bè xưa nên đã dành thời gian gặp một số bạn cũ vào ngày 1 và 3  tháng 3 năm 2014.

 

vh72saigonvh72saigon

vh72saigonvh72saigon

                                    vh72saigon

 

_________________