Hội ngộ cựu ĐHSPSG, Việt Hán 72-75
ngày  11 tháng 7.2014

 
 
viethan7275
 
Từ trái sang phải: Đặng Ngọc Quỳnh, Lê Phương Lan, Ngô Thu Thủy
 
 
Chao ơi ! Nhận được tấm hình
Nếu không biết trước, đố nhìn cho ra
Nét cười hội ngộ như hoa
Đông lan , thu cúc mặn mà cả ba
Thật sao ! Băm chín năm qua 
Chỉ là cơn mộng bên tà huy bay
Thế gian dù có đổi thay
Đâu bằng tình bạn những ngày xa xưa
Thuyền đi, dòng rẽ còn lưa
Thơ còn vương tóc người vừa chấm vai 
Ngừng trôi nhé!  Tháng năm dài !
Tam, nhân, nhật viết, để hoài cố nhân.(@)
 
Cao Ngọc Cường
 
(@) ngày trước học chữ Hán khai tâm
Thầy San hay Thầy Lạc thường chiết tự để dễ nhớ chữ xuân chiết tự gồm 3 chữ: chữ tam, chữ nhân và chữ  nhật ... Hoài cố nhân mà nhớ những mùa xuân đi qua không bao giờ trở lại hic hic