Họp mặt đầu mùa mưa
 
 
Mùa mưa ở Sài Gòn đã bắt đầu từ lâu, có ngày mưa lai rai ,rả rích; có ngày nước trút ào ào nhưng phải tới sáng chủ nhật đầu tháng 8  này nhóm anh em cựu sinh viên Đại học Sư Phạm, Đại học Khoa Học và Đại học Văn khoa mới có dịp gặn nhau mừng mưa.
 
Buổi hội này có thêm hai bạn, vốn dĩ ít có gặp lâu nay, là bạn Củi (trước dạy ở Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho và bạn Dĩnh từ Nha Trang vô.
 
Đồng môn Thăng từ Cali về  tính tham dự với anh em nhưng phút cuối cáo lỗi vì kẹt buổi họp mặt với học trò cũ ở Tân An (cũng thông cảm với bạn, bao nhiêu năm  "biệt xứ" nay mới có dịp gặp lại học trò xưa).
 
Nguyễn Tường Huy
 
 
dhspsg030814
 
 
 dhspsg030814
 
 
dhspsg030814