Ảnh kỷ niệm: ban Sử Địa ĐHSPSG, khóa 7 (1964-1968)
 
Xin chuyển đến các anh chị một số hình ảnh về trường xưa, Thầy cũ, bạn bè cùng khóa với tôi (Khóa 7, 1964-1968).
 
Trần Thế Đức
 
Su Dia
GS Langlet Quách Thanh Tâm đang hướng dẫn sinh viên các chứng chỉ Điạ Lý Đại Cương và Địa Lý Địa Phương trong một buổi du khảo (1966/67).
 
Su Dia
SV ĐHSP SG (Ban Sử Địa, Khóa 7 -- 1964-1968). Ảnh chụp năm 1967
 
Từ trái sang phải: Trần Công Danh, Đinh Quốc Hùng,  Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Thái, Nguyễn Hữu Năng, Ngô Minh Chí, Lê Công Hoàng, Tôn Thọ Giao.      
* Hàng trước: Phạm Thị Đức Hạnh, Trương Thị Ngọc Dung,  Đặng Xuân Hường, Công Tằng Tôn Nữ Cẩm Bàn
* Hàng sau: Nguyễn Phước Chánh, Nguyễn Đình Hải (đứng sau NP Chánh), Trần Thế Đức, Phạm Thế Hùng, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Đức Quảng, Quan Minh Hoàng, Âu Dương Phát, Lê Hồng Liêm.
* Vắng mặt: Nguyễn Văn Cẩm, Trần Văn Chi, Lưu Anh Dũng, Đinh Văn Đích, Huỳnh Tấn Đó, Trần Thành Hân, Vũ Công Hiển, Cao Nguyên Lợi, Mai Ngọc Luông, Trần Đình Quang,  Đỗ Văn Quới, Nguyễn Nhựt Tấn, Nguyễn Văn Thới, Nguyễn Bá Thức, Trần Đình Trọng, Trần Anh Tuấn, Võ Thị Ngọc Tuyền, Phan Văn Châu, Nguyễn Khắc Thành.
* Những bạn đã lià bỏ cõi trần: Nguyễn Thị Hai, Tôn Thọ Giao, Nguyễn Bá Thức, Đinh Văn Đích, Huỳnh Tấn Đó,  Trần Công Danh, Ngô Minh Chí, Quan Minh Hoàng, Công Tằng Tôn Nữ Cẩm Bàn, Nguyễn Đức Quảng.
 
Su Dia      
SV Sử Địa (Khóa 7) du khảo tỉnh Phú Bổn (1967)
 
Su Dia Su Dia
SV SĐ (Khóa 7) tham gia công tác xã hội : xây dựng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, góc sở thú Saigon (1966)
 
 dhspsudia7  
Giáo sư Teulière và giáo sư Quách Thanh Tâm Langlet (đàng sau em nhỏ trong ảnh) và các sinh viên địa lý trong cuộc du khảo "Khảo sát nghề ấp trứng vịt ở bến Bình Đông, Chợ Lớn. (Ảnh chụp năm 1967)
 
 
 dhspsudia7     dhspsudia7
 Sinh viên các chứng chỉ Địa lý đại cương và Địa lý địa phương trong cuộc du khảo.
  8/9 sinh viên trong ảnh cũng là sinh viên ĐHSP (1967)
 
 
Su Dia
SV SĐ (Khóa 7 và 8) tham dự giải quần vợt và đoạt cúp (1968)
 
Su Dia
tran the duc
SV ĐHSP (Khóa 7) tham gia Quân Sự Học Đường (Mậu Thân 1968)
 
Trần Thế Đức
(SV ĐHSP SG, Khóa 7 -- 1964-1968, Ban Sử Địa)
(SV ĐHVK SG, 1964-1968, 1969-1973)