Gửi quí bạn đồng môn

Sáng chúa nhật 31-07-2011, trời mưa lâm râm vẫn không cản trở buổi họp mặt của anh em cựu Sinh viên Đại Học Sư Phạm Saigon.
Đặc biệt kỳ này có hai anh em ở ban Việt Hán là anh Lê Văn Bảy từng đậu thủ khoa ban Việt Hán, và anh Nguyễn Anh Khiêm tác già của 15 bài viết "Ký ức sơ sài" đăng trên website " http://www.daihocsuphamsaigon.org/".
Anh Nguyễn Vũ Văn từ Oregon về, anh bây giờ chuyên về vi tính hỗ trợ các video clip ca nhạc.
Ban Lý Hóa có Huỳnh Hữu Lý, Võ Hiếu Nghĩa, Nguyễn Thượng Huyền, Trịnh Hồng Hải, Nguyễn Thành Tương, Đinh Văn Lành, Dương Lễ.
Ban Toán có Nguyễn Vũ Công, Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Minh Đức, Nguyễn Trí Hồng.


họp mặt 31-07-2011 họp mặt 31-07-11

họp mặt 31-07-11 họp mặt 31-07-11

họp mặt 31-07-11 họp mặt 31-07-11

họp mặt 31-07-11

Đôi lời xin lỗi muộn màng
Bệnh không gặp được bạn vàng tiếc ghê
Nghe tình bè bạn vỗ về
Niềm vui lợp mái ấm che cõi lòng
Trường xưa lớp cũ nhớ mong
Từng đường phấn trắng từng dòng bút nghiêng
Tâm tình thân gửi niềm riêng
Hẹn lần sau gặp chớ phiền trách nghe

Quý mến
Trầm Vân