Họp mặt Cựu SV ĐHSP Sàigòn tại Việt Nam ngày 31/10/2009


 

Nguyễn Thanh Liêm (ban Lý Hóa, khóa 1963-1967)

Xin chuyển đến các bạn vài tấm hình chụp buổi ăn sáng cuối tháng 10/2009 của Nhóm ĐHSPSG tại Sàigòn.
Dịp này, các anh em đã đúc kết số tiền tương trợ cho gia đình Cô Võ Thị Muôn.

Sau đây tôi cũng xin báo tin buồn đến gia đình ĐHSP Sàigòn ở nước ngoài là Cô Võ Thị Muôn, sanh năm 1944, tốt nghiệp ĐHSP Sàigòn ban Lý Hóa, khóa 1964-1968, đã từ trần lúc 12h30 ngày thứ bẩy 07/11/2009 tại tư gia.

họp mặt tháng 10-2009 họp mặt tháng 10-2009

họp mặt tháng 10-2009 họp mặt tháng 10-2009

họp mặt tháng 10-2009