Gởi các bạn đồng môn Đại Học Sư Phạm Saigon,

Sáng chúa nhật 02 tháng 04 năm 2011, các anh em cùng khóa Lý Hóa 1961-1965 đã họp mặt tại nhà hàng Victory Saigon, có chụp với nhau một vài tấm hình để đem chia sẻ với anh em.

Các bạn gồm Nguyễn Thượng Huyền, Trịnh Hồng Hải, Nguyễn Kim Hoàn, Hoàng Bảo Đài, Võ Tường Huy (Võ Xảo), Trương Thành Nghĩa và Võ Hiếu Nghĩa.

 

họp mặt lý  hóahọp mặt lý hoá

họp mặt lý hóqhọp mặt lý hoá