Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam mừng xuân 2011 tại Cali

Thực hiện Youtube: Nguyễn Đăng Nam (Cựu SV ĐHSPSG, ban Vạn Vật, khóa 75-78)