* Họp mặt kỳ này có 12 anh em đến tham dự gồm: Kỳ, Trác, Nghĩa, Lành, Công, Hảo, Hải, Hồng, Tú, Tuấn, Đức, Chương.


Sáng nay anh em ĐHSP SG mới họp mặt, ăn sáng, uống cà phê, nói chuyện cà kê. Anh em cũng góp một món quà Tết, kể cả hai bạn ở Mỹ từ xa xin đóng góp, để gửi Liêm. Thực ra, không phải do vấn đề kinh tế mà là món quà tình bạn.
Sau đó, tôi và hai anh bạn tới thăm Liêm và gửi quà.
Liêm hôm nay sức khỏe có vẻ khá, ngồi tiếp chuyện các bạn khoảng hơn 20 phút. Sợ bạn mệt, nên không dám ngồi chơi lâu...

Nguyễn Trần Trác (23/01/2011)

 

lý hóanhóm lý hóa

hình 1                                                     hình 2

nhóm lý hóanhóm lý hóa

hình 3                                                    hình 4

nhóm lý hóanhóm lý hóa

hình 5                                                       hình 6

nhóm lý hóanhóm lý hóa

hình 7                                                     hình 8

 

Hình 1: Đức, Chu, Hảo, Nghĩa
Hình 2: Hải, Hồng, Tú
Hình 3: Hảo, Công, Lành
Hình 4: Nghĩa, Công, Trác, Kỳ
Hình 5: Nghĩa, Chương, Trác, Kỳ
Hình 6: Hải, Hồng, Tú, Tuấn, Đức, Chương
Hình 7 & 8: Kỳ, Trác, Nghĩa, Lành, Công, Hảo.