Mùng Ba nhớ Thầy
mungbanhothay

"Mùng một thì tới nhà cha,
Mùng hai nhà vợ, mùng ba nhà thầy "
Ơn cha nghĩa mẹ cao dày
Công Thầy dạy dỗ cũng tày như non
Thế nên chút phận làm con
Phải nên ghi nhớ những ơn đức này
Ơn Cha nghĩa Mẹ công Thày
Đã cho ta được có ngày hôm nay
Kính Thầy mới được làm thầy
Tôn sư trọng đạo xưa nay còn truyền
Học đòi đôi chữ Thánh hiền
Mùng Ba, nhúng bút trong nghiên mực sầu
Thầy tôi nay ở nơi đâu ?
Nhớ Thầy phóng bút viết câu thơ này
Thầy ơi ! Mây trắng còn bay...
Cao Nguyên Minh
(cựu SV ĐHSPSG, ban Việt Hán, khóa 72-75)
Mùng Ba Tết Quý Tỵ

Nhớ đến quí thầy
Cung Giũ Nguyên
Vũ Khắc Khoan,
Trần Trọng San ....

Những người Thầy đã để lại dấu Ấn đậm nét trong tôi.