Đại học Sư Phạm Sài Gòn
Ngày xưa lừng lẫy tiếng còn đến nay
Sản sinh ra các nhân tài
Giúp dân giúp nước ngày mai huy hoàng
Đến năm Ất Mão tan hàng
Trôi theo vận nước ngỡ ngàng lòng dân
Còn đâu chổ dựa tinh thần
Của người dân Việt ân cần tin yêu
Nhớ sao những buổi sớm chiều
Gắng công học tập những điều tương lai
Góp công đào tạo nhân tài
Dựng xây nước Việt tương lai huy hoàng
Bây giờ mộng đã vỡ tan
Bao năm nhìn lại dã tràng mà thôi
Đạo đức tiếp tục suy đồi
Lòng ta lửa đốt đứng ngồi không yên
Phải chi ta có phép tiên
Ra tay tế độ dẹp yên suy đồi
Ba lăm năm đã qua rồi
Mà sao cảm thấy bồi hồi trong tâm
Ngặt vì lực bất tòng tâm
Nên ta đành chịu âm thầm khổ đau
Trường xưa Sư Phạm năm nào
Ước gì sống lại đồng bào đợi mong.


Tháng 10/2010
Nguyễn Công Thừa
(cựu SV ban Lý Hóa, khóa 68-71)

 

trường ĐHSP