Kính gửi quí bạn đồng môn,
Nhớ đến bạn Nguyễn Thanh Liêm, chúng tôi xin gởi quí bạn một vài vần thơ để cùng nhớ.

 

 nguyễn thanh liêm

Từ bao nhiêu năm nay,
anh là người nối kết
bạn bè thời sinh viên
Đại Học Sư Phạm Saigon
dù cùng hay khác khóa,
dù cùng hay khác Ban,
ra trường mấy chục năm,
vẫn thường xuyên gặp lại,
Luôn tay bắt mặt mừng.

Anh cũng vẫn không quên,
thỉnh thoảng lại tổ chức
chuyến thăm bạn tỉnh xa
Khi thì xuống Cần Thơ
thăm bạn Trần Trúc Sơn *
Lại đến tỉnh Biên hòa
Viếng bạn dạy nơi đây
kia rủ đi Tây Ninh
thăm bạn Nguyễn Thới Chuẩn;
nọ lại về Vĩnh Kim
thăm gia đình anh Lý,
vợ chồng đều nhà giáo...

Tết đến vẫn không quên
tổ chức Cây Mùa Xuân
của nhóm Sư Phạm mình
để chung vai trợ giúp
Các bạn kém may mắn,
gặp hoàn cảnh khó khăn.

Nay tuy anh đã mất,
Vẫn luôn nghỉ đến bạn
Gửi tặng nhóm món quà *
lập quỉ cứu trợ nhóm.

Anh em đều tin rằng
việc lành tạo nghiệp lành,
sẽ được hưởng quả phúc.
Và, anh dù có mất,
anh linh cũng luôn được
yên lành và thanh thản.

“Thơ : Võ Hiếu Nghĩa
Ý : Nguyễn Trần Trác”

 

(*bạn Sơn cũng đã mất vài năm trước)
(*Tặng nhóm 20 triệu để lập quỉ cứu trợ)