Võ Hiếu Nghĩa mời quí bạn và gia đình xem DHSP Saigon chương trình
Đại học Sư Phạm Saigon trên Youtube theo địa chỉ sau :

DHSP Saigon 2012.mpg : ">

Kính mời