VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐI TỚI 

TƯƠNG LAI DÂN CHỦ HÓA


Lời mở đầu

 Sau cuộc thế chiến lần thứ hai đã chấm dứt, dân tộc Việt Nam đã và đang sống một cuộc đời bất hạnh đau thương dưới chế độ độc tài đảng trị cộng sản và, đến nay, lại bị đặt trước sự đe dọa mất nước đối với Trung cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Và mặt khác, dân tộc đang bị kẹt cứng giữa một thế giới biến động, mang đầy tính đảo lộn, đã và đang diễn ra từ cuộc Cách mạng kỹ thuật, làm nẩy sinhmột loạt điềubất định, trong quá khứ và chắc chắn cả trong tương lai tới đây, với thế kỷ XXI này là thế kỷ với tốc đô kỹ thuật của thời đại văn minh gấp 20 lần của tốc đô ánh sáng. Những năm cuối của thế kỷ XX và những năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba đã đưa nhân loại lên môt bước phát triển mới, có thểnói là thần kỳ mà Tây phương gọi là "Cuộc đại biến đổi" (great transformation=hyperchange) coi như "Biến cố thiên niên kỷ " (mega-event) vềsự biến đổi toà cầu của đời sống nhân loại (theo nhà Tương lai học Edward Cornish, Futuring, tr.9)

Trong môi trường mới nầy, quả là "thế giới vạn vật đều đổi dời ". Con người thực sự đang sống chung với máy, tạo ra cho đời sống của mình một cuộs sống với phẩm chất chưa từng thấy trong quá khứ, đó la phẩm chất "hậu nhân loại " (post human) với cuộc Cách mạng Sinh Kỹ thuật học (biotechnology revolution) theo nhận xét của Francis Fukuyama. Cuộc biến đổi toàn cầu của đời sống nhân loại nầy, mà nhà tương lai học Edouard Cornish, gọi là "cuôc đại biến đổỉ" đã thực sự giải phóng con ngườ khỏi bóng tối của vô minh, của áp bức, của nghèo túng, kinh hoàng và lạc hâu. Trong phạm vi đời sông nhân loại hiên nay, "cuôc đại biến đổi " nấy vẫn đang tiếp tục với những ảnh hưởng quyết định đối với  toàn thể nhân loại hiên nay trên khắp đia câu. Ngọn triều "đại biến đổi " ấy đang có khuynh hướng từ Trung đông chuyển mạch sang ĐNA với cuộc "Cách mạng hoa lài".

Vậy đâu là con đường giải thoát cho định mệnh một dân tộc nhược tiểu bất hạnh như dân tộc Việt Nam hiện nay?

Chúng ta không thể không tự hỏi trước vận hội của văn minh tiến bộ ấy, đất nước chúng ta sẽ đi về đâu? Số phận của gấn 90 triệu đồng bào, ở trong nước cũng như ở ngoài nước, sẽ ra sao? Và nhất là, liệu gió xuân Tự do Dân chủ có thổi đến cho VN như đã thổi đến cho nhiều nước ở Bắc Phi, Trung Đông hay không?
Điều đau xót là đất nước này lại chỉ đang quằn quại dưới ách thống trị, đầy màu sắc trung cổ, của một tập đoàn cầm quyền cộng sản, một mặt, đối nội, vô đạo, gian ác, tham nhũng, thối nát, bất lực; mặt khác, đối ngoại, cam tâm làm tay sai cho kẻ thù truyền kiếp phương bắc. Không người Việt nào lại có thể bình tâm như khách bàng quan, khoanh tây điềm nhiên ngồi nhìn thảm cảnh đất nước.

Tập sách nầy, một tiểu phẩm  với nội dung đơn giản, gồm có một số bài được viết và phổ biến rải rác cách đây trên hai thập niên để biểu lộ những suy tư và trăn trở của tác giả trên đường đi tìm một xuất lộ chính trị cho đất nước.

Trước hiện tình đất nước, nó đến tay người đọc để thể hiện sứ mạng của một công dân đưa tin. Rằng thời cơ đã đến với dân tộc VN để hội nhập vào đà tiến hóa của nhân loại. Nhờ tiến triển của kỹ thuật, con người mới sẽ vượt qua sự hạn chế của sinh học, trở thành "siêu hóa nhân loạỉ (transhuman) để rốt cuộc, thành "hậu nhân loại " (posthuman).
Theo Kurzweil: "Thế kỷ XXI sẽ tương đương vớihai ngàn năm tiến bộ so với mức tiến bộ ngày nay; nó gấp khoảng ngàn lần hơn thế kỷ XX" (Futuring, 12)

Không có lý do gì mà dân tộc Việt Nam còn phải cúi đầu nhận chịu kiếp làm nô lệ cho một tập đoàn cầm quyền phản nước hại dân, hiện thân của phi chính thống, phi pháp, phi nhân.

Vận mệnh đất nước Việt Nam đang chuyển mình với một trang sử mới:
MỘT ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM MỚI
MỘT THẾ HỆ TRÍ THỨC TIỀN PHONG MỚI

Khai mờ con đưòng biểu tượng trí thức cho một thế hệ mới trong không gian "xã hội mạng" Việt Nam mới với sự chuyển hướng Toàn cầu hóa (Globalization) theo đường hướng cuộc "Cách mạng văn hóa thứ ba" (the third culture) của thời đại Hậu nhân loại. Đó chính là Chân trời Văn hóa Việt Nam khai phóng cho một Tương lai mới.

..................

Ls Trần Thanh Hiệp