>trangmuon

 

Bác sĩ Lê Hữu Chí trước đây làm việc ở Bệnh Viện Gia định, hiện nay đang hưu trí tại Sàigòn.

Ông đã thực hiện những bức tranh thật đặc sắc bằng nghệ thuật ráp nối các mảnh giấy vụn, rất công phu và rất mỹ thuật.

Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn hân hạnh giới thiệu trang web "Xé giấy vụn" của Bác sĩ Lê Hữu Chí:


http://www.xegiayvun.yolasite.com