Tin ngắn về Syrie:

Cảnh-sát Thổ-Nhĩ-Kỳ tìm thấy hơi độc sarin ở nhóm khủng-bố Al Nosra

Ngày hôm qua, vào buổi sáng, Tổng Nha An Ninh (Emniyet Genel Müdürlügü) đã mở một cuộc hành-quân ở Adanan, trong vùng nam Thổ-Nhĩ-Kỳ, nhằm chống lại các nhóm thuộc tổ chức khủng-bố Jabhat Al Nosra, lực-lượng xung-kích của cuộc nổi dậy tại Syrie.

Sau khi đã bắt được các kế-hoạch khủng-bố, các đơn-vị chống khủng-bố đã mở cuộc kiểm soát ở mười hai địa chỉ khác nhau và thực-hiện việc kiểm-soát lưu-thông ở các điểm khác nhau dẫn vào thành-phố.Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy 4kg hơi độc sarin.Trong cuộc thẩm-vấn,các quân khủng-bố đã thú-nhận muốn đưa hơi độc sain vào các vùng giao-tranh ở Syrie. Cảnh-sát đang điều-tra về các đường giây cho phép quân khủng bố có được vũ-khí hoá học này;
Bản tin này từ nhật-báo Zaman, một nhật-báo thân chính-quyền Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn: http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-police-turque-a-trouve-du-gaz-sarin-chez-les-terroristes-d-Al-Nosra-18322.html

*LHQ đặt 'Front Al-Nosra vào danh-sách tổ-chức khủng-bố

Hội-Đồng Bảo-An Liên-Hiệp-Quốc loan báo ngày 31.05 việc ghi thêm tên Front Al-Nosra vào danh-sách các tổ-chức khủng bố. Tổ-chức hồi-giáo này, đang chiến-đấu ở Syrie để chống lại chế-độ của ông Bachar al-Assad, sẽ bị phong-toả các tài-khoản trên mặt quốc-tế và bị phong-toả về vũ khí.

Theo phát-ngôn-viên Philippe Lalliot của tổng-trưởng ngoại-giao Pháp, quyết-định vừa mới nhấn mạnh một cách rõ ràng việc phân biệt cần có giữa thành phần đối lập dân chủ ở Syrie có được sự ủng hộ hoàn toàn của chúng tôi và chúng tôi mong muốn tăng cường, và những thành-phần khủng-bố mà chúng tôi lên án không ngần ngại. Ngày 17 tháng năm vừa qua, nước Pháp và Vương Quốc Anh đã chuẩn bị một yêu cầu để ủy ban trừng phạt của LHQ thừa nhận Front al-Nosra như là nhóm khủng-bố.

 
*Phản-ứng chống-đối của CNS với hội nghị hoà-bình Genève 2
Nhóm họp ở Istanbul ( Thổ Nhĩ Kỳ), liên-hiệp quốc-gia Syrie (CNS) đã cứu xét về hội nghị hoà-bình Genève 2 do Mỹ và Nga triệu-tập. Phát-ngôn-viên của tổ-chức này đã phát biểu với thông-tấn-xã ThỏNhĩ-Kỳ là "lúc đầu,chúng tôi đã tiếp đón một cách thuận-lợi sáng-kiến này. Nhưng mà,vào ngày thứ bảy, chúng tôi được biết các đại-diện của chế-độ sẽ đến Genève để đối-thoại với chúng tôi.. Nhưng chúng tôi không ở trong việc đối thoại với chế độ và sẽ không chấp nhận bất cứ thoả-hiệp nào không có ghi việc ra đi của  Bachat al Assad.
 
 
*Theo Bachar al Assad, mọi quyết-định ở Genève phải được đưa ra hỏi ý kiến nhân-dân
Tổng thống Syrie,, Bachar al Assad, vào ngày 30.05, cho biết là mọi quyết-định sẽ được  sẽ được lấy tại hội nghị Genève 2 phải được thừa nhận qua cuộc trưng cầu dân ý.Trên làn sóng của đài truyền hình Al Manar của Hezbollah,ông cho biết 'điều kiện duy nhất (để Damas tham dự hội nghị) là các điều sẽ đem ra thi hành phải đặt dưới công-luận Syrie và một cuộc trưng cầu dân ý Syrie. Về việc Do Thái đã mở ba cuộc tấn công trong vóng những tuần qua, ông đã  cảnh cáo rằng Damas sẽ phản công mọi cuộc gây hấn của Do Thái lần tới và ' có một áp-lực quần chúng bày tỏ để mở một mặt trận kháng-chiến' trong vùng Golan bị Do Thái chiếm đóng vào năm 1967. Chế độ rất tin tưởng sự thắng lợi trong cuộc chiến thế giới điều động chống lại Syrie.
 
Nguồn:
 
*Syrie : Liên đoàn ả rập ủng hộ hội-nghị quốc-tế
Ngày 30.05, bộ ngoại-giao Nga cho biết  tổng thư ký của liên đoàn ả rập, Nabil Arabi, đã tuyên bố rằng ông ta hỗ trợ cho việc làm một hội-nghị quốc-tế về Syrie. 'Tổng thư ký của liên-đoàn ả-rập đã tái xác nhận sự ủng hộ của ông cho sáng kiến NgâMỹ ngày 07.05 và nhấn mạnh sự quan-trọng việc đóng góp của quốc tế và của vùng vào việc giải quyết chánh-trị và đình-chỉ một cuộc tranh chấp nguy hiểm và đẫm máu ở Syrie', điều có thể đọc cđược trong thông cáo của bộ ngoại giao kể lại cuộc điện đàm giữa ông Arabi với ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov. Ông Lavrov đã thông báo cho người đối thoại những 'chuẩn bị của hội nghị quốc tế về Syrie và cái nhìn của Nga về khuôn khổ của hội nghị.

Nguồn: 
http://www.operationspaix.net/34902-details-actualite-syrie-la-ligue-arabe-soutient-la-conference-internationale-moscou-.html 

 Nhữ Đình Hùng/tin tổng hợp/01.06.2013

 

 

_______________________________________________________________________________________________