Vai trò Arabie Saoudite trở nên quan trọng trong cuộc khủng hoảng Syrie
 
 
Nhữ Đình Hùng
 
Theo một nguồn tin từ Algérie, lấy lại một nguồn tin của Financial Times, Qatar đã bỏ ra 3 tỉ đô la để tài-trợ cho quân nổi dậy Syrie về  trang-bị quân-sự. Qatar đã ủng-hộ quân nổi dậy Syrie ngay từ tháng năm 2011, coi việc chống lại chế-độ của ông Bachar al-Assad như là một ưu-tiên trong chánh-sách quốc-tế. Theo Financial Times, căn-cứ trên những nguồn tin thân chánh-quyền Qatar, khối lượng tài-trợ vũ-trang đi từ Qatar đến Syrie, thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, lên tới 3 tỉ đô-la. khối-lượng này này vượt xa các sự giúp đỡ của những nước khác, trong số có những nước quan-trọng như Arabie Saoudite, Hoa-Kỳ hay Pháp.
 
Giữa Arabie Saoudite và Qatar, có sự cạnh-tranh nhằm kiểm soát quân nổi dậy ở Syrie. Sự cạnh tranh này được thấy qua việc cứu xét chấp nhận thêm thành viên mới để CNS có tính cách đại-biểu rộng rãi hơn. Dưới áp lực của Arabie Saoudite, một danh-sách gồm 22 người được đưa ra để biểu quyết nhưng sau bốn ngày thảo-luận, chỉ có 8 người được chấp nhận!
 
Michel Kilo
 
kiloĐiều này không làm thay đổi tương quan lực lượng trong CNS. Michel Kilo, người không được nhận vào CNS đã bày tỏ sự thất-vọng " chúng tôi không nghĩ rằng quý vị có ý chí nắm lấy tay của chúng tôi đưa ra". Kilo là người được Arabie Saoudite ủng hộ, muốn làm giảm bớt ảnh hưởng của nhóm Huynh đệ hồi giáo, của Qatar và của Pháp!

 Moustapha Sabbagh
 Vấn-đề cải tổ lại CNS đã là điều được Âu Châu và Hoa Kỳ mong muốn. Theo một nguồn tin trong nội bộ CNS, Moustapha Sabbagh, người làm theo chỉ thị của Qatar, đã có những nỗ lực để việc cải tổ cơ cấu không thực hiện được. Sau khi Moaz al-Khatib từ chức chủ tịch CNS, chức này vẫn còn bỏ trống.
>
Ghassan Hitto, người được chỉ định làm thủ tướng từ 19.03, vẫn chưa thành lập được nội các để quản trị vùng đất dưới quyền kiểm soát của quân nổi dậy! Về việc tham dự hội nghị quốc tế hoà bình Genève 2, phe nổi dậy vẫn  đặt điều kiện ông Bachar al Assad phải ra đi.

Ghassan Hitto
 
Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã có phản ứng mạnh "nếu quý vị không đến Genève, người ta sẽ cắt mọi giúp đỡ về chánh trị và tài chánh, ngược lại,nếu quý vị đến,quý vị có thể đưa tất cả lên trên bàn".
 
Mặc dù trong nội bộ CNS, ảnh hưởng của Arabie Saoudite không gia tăng nhưng trên diện địa, ảnh hưởng của Arabie Saoudite đang lớn dần. Trong vùng bắc Syrie, một tư lệnh của một lực lượng nổi dậy cho biết từ nay, Arabie Saoudite chánh thức lo vấn đề Syrie. Vùng này trước đây do Qatar hỗ trợ.  Nhưng không phải vì thế người ta có thể nói Arabie Saoudite trở thành đối thủ của Qatar. Cả hai vương quốc này tiếp tục là đồng minh để chống lại khối hồi giáo chiite gồm Iran,Syrie (theo chế độ Bachar),Hezbollah Liban và nhóm chiite Irak. Nhưng Qatar và Arabie Saoudite cũng có những dị biệt; Qatar ủng hộ và tài trợ cho nhóm Huynh đệ hồi giáo, trong khi Arabie Saoudite dè dặt với nhóm này vì quan điểm chính-trị hồi-giáo của nhóm.
 
Vị tư lệnh của ASL gần đây đã có những liên lạc trực tiếp hoàng-thân Salman ben Sultan, viên chức đặc trách liên lạc với quân nổi dậy, và hoàng thân Bandar ben Suldan, người phụ trách tình báo của Arabie Saoudite.
 
Vê mặt quốc tế, Qatar cũng gặp một vài chống đối. Người được đề cử vào chức vụ thủ tướng của CNS, Ghassan Hito, là một người thân Qatar, đã  chưa thành lập được nội các kể từ khi được chỉ định đến nay. Bất đắc dĩ phe theo Qatar phải thuận  thêm 8 người thân Arabie Saoudite vào CNS.Mặt khác, Arabie Saoudite vừa có một ký kết hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, điều này làm Arabie Saoudite có 'trọng lượng' hơn trong các vấn đề vùng.
 
Nhữ Đình Hùng/tổng hợp/02.06.2013
 
 
 
Nguồn: