Hội-nghị thượng-đỉnh G8 tại Ulster

 

Nhữ Đình Hùng

Chiều ngày thứ hai 17.06.2013,các nhà lãnh-đạo của 8 quốc-gia kỹ-nghệ-hoá nhất thế-giới (G8) đã gặp nhau tại Lough Erne ở Ulster để chánh-thức bắt đầu cuộc họp hàng năm. Trước đó, đã có những cuộc gặp gỡ bên lề cuộc hội-nghị nhằm san bằng các điểm khác nhau, trong số đó đáng kể có những cuộc gặp gỡ tay đôi giữa tổng-thống Nga Poutine với thủ tướng Anh và của Poutine với tổng thống Mỹ. Đề tài chánh của các cuộc gặp gỡ này là vấn đề giải-quyết cuộc khủng hoảng ở Syrie kéo dài hai năm qua.


 Tám vị nguyên thủ G8


 Các nước tham dự gồm có Anh, Canada, Đức, Hoa-Kỳ, Nga, Nhật, Pháp và Ý. Cuộc họp G8 lần này được đặt dưới sự bảo-vệ của một lực lương cảnh-sát đông đảo lên đến 8000 người. Một cuộc biểu tình chống G8 được loan-báo sẽ diễn ra trong chiều ngày thứ hai! Tuy nhiên, số người biểu tình phản-kháng vào chiều ngày thứ hai không đông đảo, người ta có thể đọc được các biểu ngữ như 'G8: « tội phạm hình sự chiến tranh của Trật Tự Thế Giới Mới » được viết bằng chữ cỡ lớn trên một sườn núi ở Belfast. Lực lượng giữ trật tự đã rất cương quyết với những người phản kháng vì những người này không được phép biểu tình! Theo những người tổ chức, số lượng người tham dự biểu tình khoảng một ngàn người, đã làm một cuộc tuần hành dài bảy cây số đến địa điểm họp, những yêu sách gồm có nạn đói trên thế giới,quyền của những người đồng tính luyến ái hay vấn đề khai thác hơi 'schiste'.Không có việc bạo động nào xảy ra!
 


 Biểu tình phản đối G8


 Trong buổi họp đầu tiên của G8,  vấn-đề thoả-hiệp tự do mậu dịch giữa Liên Âu và Hoa Kỳ đã được đưa ra thảo luận.Trong một tuyên-bố với báo chí bên cạnh tổng thống Mỹ  Barack Obama,chủ tịch hội đồng Âu Châu Herman Van Rompuy và chủ tịch ủy ban Âu Châu Jose Manuel Barroso, David Cameron nói  'chúng tôi thảo-luận điều có thể là thoả-hiệp song- phương quan-trọng nhất lịch-sử...Đây là một vận hội như là chỉ có một lần trong mỗi thế-hệ và chúng tôi quyết-định nắm lấy'.
 
Trong khi đó, Obama nói rằng "việc đối-tác thương mại và đầu tư này quan-trọng về kinh-tế và chiến-lược và chánh-quyền của ông coi là một ưu tiên". (Tuy nhiên, mọi thoả hiệp cần phải được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn mới có hiệu- lực.). Trong khi đó ông Van Rompuy thừa nhận có những đề tài nhạy cảm về phiá này hay về phía kia nhưng có sự biểu lộ quyết tâm về chánh-trị để làm việc chung với nhau cho sự tăng trưởng, nhân dụng và thịnh vượng.
 
Việc thảo luận về đối tác xuyên đại-tây-dương về thương mại và đầu tư (TTIP:Transatlantic Trade and Investment Parynership) sẽ khởi diễn vào ngày 08.07.2013 tại Washington.
 
Hội nghị G8 lần này cũng nhấn mạnh đến ưu tiên chính là việc chiến đấu chống lại việc chạy trốn thuế (évasion fiscale) đã khiến Âu Châu mất đi hằng năm 1000 tỉ euros và có thể lên tới 30.000 tỉ euros cho toàn thế giới! Các quốc gia trong G8 kêu gọi 'các nước trên thế giới trao đổi một cách tự động các tin tức để chống lại thảm họa  chạy trốn thuế', coi việc trao đổi tin tức tự động này như là 'một tiêu chuẩn quốc tế mới', là vũ khí khủng khiếp chống lại các thiên đường thuế vụ. Nhiều biện pháp kỹ thuật sẽ được đề ra, để tiến tới một hệ thống thực sự đa phương về trao đổi tin tức tự động với những bước tiến quyết định, từ đây cho tới giữa năm 2014.
 


Biểu tình chống đối G8 vụ trốn thuế trên thế giới


 Các nước G8 cũng quyết định chống lại việc trả tiền chuộc cho các trường hợp  kiều dân của họ bị quân khủng bố bắt cóc. Đây là một vấn đề nhạy cảm với Pháp, nước Pháp còn nhiều con tin bị bắt giữ ở Sahel.

 Về vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng Syrie, hội nghị G8 không đưa ra một quyết định rõ rệt. Nga đã chịu nhiều áp lực để ngưng việc cung cấp vũ khí cho Syrie nhưng Poutine 'đứng vững'. Mặc dù trước đó Hoa Kỳ cho biết có những bằng chứng về việc chế độ Damas xử dụng vũ khí hoá học, Poutine nói rằng các bằng chứng đó chưa đủ. Vì thế, trong thông cáo chung về Syrie, G8 chỉ nói đến "chúng tôi quyết định làm việc chung để chấm dứt việc tắm máu và việc thiệt hại nhân mạng và để giúp nhân dân Syrie thiết lập hoà bình và ổn cố nhờ các phương tiện chánh-trị'.  Về việc xử dụng vũ khí hoá học, tên của Bachar al Assad không được đề cập đến, cũng không có việc khẳng định chế độ Damas đã xử dụng vũ khí hoá học, chỉ nói tổng quát 'chúng tôi quyết định là những ai  có thể bị tìm tháy trách nhiệm trong việc xử dụng vũ khí hoá học sẽ phải chịu trách nhiệm’.

Nói chung, về vấn đề Syrie, Poutine đã lâm cảnh một chống bảy nhưng không bị kém thế . Hội nghị G8 vừa kết thúc, Poutine đã cho biết không loại trừ việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Syrie: "chúng tôi cung cấp vũ khí cho chính quyền chánh đáng,đúng theo các thoả hiệp hợp pháp". Điều này bị các nước tây phương phản đối!

Nhữ Đình Hùng/ tổng hợp/18.06.2013

Nguồn: báo chí và các bản tin pháp-ngữ.