Hoa-Kỳ tiếp tục duy trì quân trong vùng Vịnh
 
 
Nhữ Đình Hùng

Mặc dù đã có được thoả-hiệp với Iran - dù là một thoả-hiệp tạm có hiệu-lực trong sáu tháng - về việc kiểm-soát các trang-bị và các trung-tâm nguyên-tử của nước này, Hoa-Kỳ vẫn tiếp-tục duy-trì sự hiện diện quân-sự của họ trong vùng Vịnh. Lực lượng này gồm có chiến-xa, phi-cơ trực-thăng Apache và cả hàng-không mẫu-hạm.Bộ-trưởng quốc-phòng Hoa-Kỳ Chuck Hagel cho biết Hoa-Kỳ sẽ duy-trì hơn 35.000 người trong vùng Vịnh và không có ý-định điều chỉnh lại quân-số ở đây. Do chánh-sách ngoại-giao của Hoa-Kỳ đối với Iran, các nước trong vùng Vịnh đã có nhiều nghi ngại.  
Chuck Hagel
Bộ-trưởng quốc-phòng Chuck Hagel đã phải làm một chuyến công-du nhằm trấn-an các đồng-minh trong vùng, đã kể ra các vũ-khí và tài-nguyên nhân-lực Hoa-Kỳ còn dàn trải trong vùng:"chúng tôi có một sự hiện diện trên đất liền, trên trời và trên biển cả gồm trên 35.000 người trong vùng Vịnh và trong các vùng phụ cận, trong số đó có 10.000 người với chiến-xa và trực-thăng Apache, khoảng 40 chiến-hạm và một hàng-không mẫu-hạm, hệ-thống phòng-vệ hoả-tiễn, radars, các phi cơ không người lái tuần thám và các phi cơ quân-sự tối tân có khả năng hoạt động tức khắc". Trong số các phi-cơ này có F-22. Chuck Hagel cũng đề cập tới loại chất nổ duy nhất, có lẽ muốn nói đến loại bom bunker buster, có thể phá tan mọi mục tiêu. Loại bom bunker buster có thể phá hủy các mục tiêu nằm sâu trong lòng đất!
Yossi Cohen
Cũng trong lúc đó, Do Thái đã tăng cường lực lượng quân-sự của mình bằng cách mua hai 'tiêu diệt hạm' (destroyers) của Đức, trị giá một tỉ euros.

Theo nguồn tin của nhật báo Đức Bild vào ngày 07.12.2013, các chiến-hạm này có trang-bị các ngư lôi, được dùng để bảo vệ các ống dẫn dầu của Do-Thái. Vẫn theo báo này, cố-vấn an-ninh của Do-Thái Yossi Cohen đã có mặt ở Đức trước đó một tuần nhằm thảo luận về các vấn đề võ trang.

Nhữ Đình Hùng: tổng hợp/09.12.2013
 
  • Nguồn:
-Les États-Unis vont maintenir 35 000 soldats dans le Golfe/romandie.com/07.12.2013
-L’Allemagne vend deux destroyers à Israël pour un milliard d’euros/romandie.com/07.12.2013