Cựu Trùm Công An Trung Cộng bị điều tra về tham nhũng
 
 
Nhữ Đình Hùng
 
Zhou YongKang
Theo báo New York Times ngày thứ hai 16.12.2013, Zhou Yongkang, một cựu lãnh-đạo chánh-trị và cựu lãnh-đạo ngành cảnh-sát ở Trung-Hoa đã là đích nhắm trong một cuộc điều-tra về tham-nhũng. Cuộc điều-tra này đã được chính ông Xi Jinping cho phép. Zhou Yongkang đã bị quản thúc tại chỗ và các di chuyển bị giới hạn.

Theo một nguyên-tắc ngầm đã được dùng từ lâu, các nhà lãnh-đạo - đương-nhiệm hay đã hồi-hưu - của ủy ban thường-trực chánh-trị bộ sẽ không bị điều tra. Nhưng sau vụ Bo Xilai, nguyên-tắc này đã không còn được áp-dụng. Nhưng việc điều-tra Zhou Yongkang có một tầm mức quan-trọng hơn nhiều vì ông này là một nhân-vật quan-trọng của chế-độ ít nhất cho đến tháng mười một năm 2012 khi chính-trị bộ được bầu lại.

Cho đến thời điểm đó, Zhou Yongkang được coi là nhân-vật số 3 của chế-độ, nắm giữ ủy ban chánh-trị và pháp-lý, coi ngành cảnh-sát và tư-pháp ở Trung-Hoa. Việc điều-tra về tham nhũng có thể chỉ là một cớ bề ngoài. Bề trong là việc Zhou Yongkang đã có những giao-thiệp mật-thiết với Bo Xilai, đã từng là người cùng với Jiang Zemin đỡ đầu cho Bo Xilai vào chánh-trị-bộ, có những tin tức nói là Zhou Yongkang cùng với Bo Xilai có ý-định lật đổ Xi Jinping trước khi ông này nhận chức tổng-bí-thư.
Bo Xilai
Vào tháng hai năm 2012, một cộng-tác-viên thân-cận của Bo Xilai, và cũng là trưởng ngành cảnh sát, Wang Lijun, đã xin tị-nạn tại toà lãnh-sự Mỹ ở Chendu. Cùng lúc đó, ông Xi Jinping đang công-du ở Hoa-Kỳ. Có tin tức nói rằng ông Wang Lijun đã làm việc xin tỵ nạn này cốt để nhờ toà lãnh-sự chuyển đến ông Xi Jinping một tin mật, theo đó ông Zhou Yongkang và Bo Xilai có âm mưu lật đổ ông Xi Jinping. Trên thực tế,  quả ông Zhou Yongkang đã đề-nghị để Bo Xilai thay thế ông ta cầm đầu ngành an-ninh và Zhou Yongkang cũng là người duy nhất chống lại việc loại trừ Bo Xilai khỏi chánh-trị-bộ.

Một tin khác của site Boxun nói là Zhou Yongkang tính cả việc ám sát Xi Jinping. Những tin tức có trước đây khá lâu, khi Xi Jinping liên-tiếp vắng mặt hai tuần, phải hủy bỏ các cuộc tiếp các quốc khách - lúc đó Xi Jinping mới được  chỉ-định để thay thế Hu Yintao - đã nói đến việc Xi Jinping bị đầu độc.  Khó có thể kiểm soát được tính chính-xác của các tin này, nhưng việc thanh-trừng ở cấp cao không phải là việc đùa bỡn!
Wang Lijun
Người ta nghĩ rằng vụ án của Zhou Yongkang sẽ được thu xếp để không quá ầm ĩ như vụ án của Bo Xilai. Sau đó còn nhiều vụ án khác nhằm vào những người đã ủng hộ Bo Xilai. Và không quên việc phục hồi danh dự và chức vụ cho Wang Lijun, người có công bảo vệ đảng và chế độ.

Sau vụ Zhou Yongkang, tình hình biển đông - nơi đang có căng thẳng giữa Trung Hoa và Nhật Bản - có thể sẽ đi vào một tình trạng hoà dịu. Sự đột ngột căng thẳng này có thể là bức màn khói để lôi cuốn sự chú ý dân Trung Hoa vào vấn đề an-ninh, quốc-phòng và xao lãng việc thanh-trừng nội-bộ. Cũng như việc vệ tinh thăm dò  của Trung Hoa đáp xuống an toàn trên mặt trăng đã được báo chí Trung Hoa khai thác mạnh mẽ nhằm làm lảng việc chú ý vào vụ Zhou Yongkang.

Tuy nhiên, các vụ án do việc 'bài trừ tham nhũng' đang xảy ra ở Trung-Hoa có thể khiến Trung-Hoa đi vào một giai đoạn không ổn-định, bởi vì, khi các nhân-vật quyền-thế thấy việc 'miễn nhiễm' của họ bị đe dọa, họ có thể phản-ứng.

Nhữ Đình Hùng/tổng hợp và bình-luận/ 20.12.2013

Nguồn: Le Monde, Le Figaro, Marianne...