Phúc trình của LHQ

về việc xử dụng vũ khí hóa học ở Syrie

 
Nhữ Đình Hùng

Trong  tường trình được phổ biến ngày thứ năm 12.12.2013, phái đoàn điều tra của LHQ cho biết 'các vũ khí hoá-học có lẽ đã được xử-dụng ở Syrie năm lần trong bảy cuộc pháo kích ở những nơi mà các chuyên viên LHQ đã điều tra. ...Không ngờ vực gì việc hơi sarin đã được xử dụng 4 lần trong các cuộc pháo kích này, một lần với khối lượng lớn!
Trong nhiều trường hợp, các thành-viên của các lực lượng chánh-phủ và thường dân đã là nạn nhân, nhưng nhưng không phải luôn luôn có thể thiết lập liên-hệ giữa quân tấn công, nạn nhân và địa điểm..
 "Phái bộ Liên Hiệp Quốc kết luận rằng những vũ khí hoá học đã được dùng trong cuộc tranh chấp đang diễn ra (...) ở Công-hoà ả-rập Syrie", Ake Sellstrom, trưởng phái bộ của LHQ, đã đệ trình tường-trình lên TTK LHQ, Ban Kimoon.

Theo các điều-tra viên, vũ khí hoá học đã được xử dụng vào tháng ba ở Khan al Assal, một thành phố ở phiá bắc Syrie,gần Alep, vào tháng tư ở Sarakeb, thuộc vùng Idlib, tháng tám ở Djobar và Achrafiat Sahnaïa, gần Damas.
Phúc trình cũng nói đến việc xử dụng rõ rệt và đáng tin việc hơi sarin đã được dùng với một liều lượng lớn ở Ghouta vào ngày 21.08.2013.
Phúc trình chỉ nói đến loại vũ khí được xử dụng nhưng không kết luận ai là người đã xử dụng. Quân nổi dậy và quân chánh phủ cáo buộc lẫn nhau.

Theo như LHQ, quân nổi dậy đã chiếm các loại vũ khí trong các kho quân sự rơi vào tay họ, trong khi đó, các cường-quốc tây-phương bảo đảm quân nổi dậy không có vũ khí hóa-học!
Có tất cả 16 trường-hợp bị nêu ra trong cuộc tranh-chấp ở Syrie, những trường hợp này đã được hoặc Syrie, hoặc Hoa Kỳ, Pháp, Anh đưa ra. Các chuyên gia của LHQ đã xét đến 7 trường hợp trong số này.
Paris, Londres và Washington đã buộc chánh quyền Damas việc xử dụng hơi sarin ở Ghouta, ngược lại, Moscou và Damas đã buộc việc này cho phe nổi dậy.
      Vitali Tchourkine  -  Samantha Power
Đại sứ Nga Vitali Tchourkine nói rằng việc tấn công bằng vũ khí hoá học là một vận dụng của quân nổi dậy để buộc Hoa Kỳ có phản ứng. Theo đại sứ Nga Vitaly Tchourkine "Một sự khiêu khích đã được dàn dựng trên một mức độ lớn ngày 21 tháng tám' và cáo buộc Mỹ đã tìm cách vận dụng công luận. Theo ông này, việc phúc trình ghi các binh sĩ của chế độ Damas trong số các nạn nhân đã chứng tỏ rằng không phải chánh-quyền Syrie đã xử dụng những võ khí này. Nữ đại sứ Mỹ đã bác bỏ luận điệu này, nói Mỹ đã kết luận là  quân đối lập không dùng vũ khí hoá học và coi việc binh sĩ Syrie nằm trong số nạn nhân ở Khan al-Assal có thể là do thao-tác sai của quân đội Syrie đã bắn đầu đạn hoá học vào chính quân của họ! Nữ đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power đã nói thêm là 'bạn đồng sự Nga của tôi rất cần những ngày nghỉ Noël'.
Mark Lyall Grant
Đại sứ của Anh Mark Lyall Grant nói là Moscou muốn 'làm cá chết đuối'  trong khi việc Damas dính líu vào cuộc tàn sát 21 tháng tám là điều không  thê chối cãi!

Được biết phúc-trình của phái-bộ điều-tra LHQ dài 82 trang dựa trên các điều tra sâu rộng tại các nơi có nhiều cuộc tấn-công được nói là bằng vũ-khí hóa học, hoặc là do chánh-quyền Syrie, hoặc là do chánh-quyền Mỹ, Pháp, Anh...Các thanh-tra đã phân-tích đất, các mẫu lấy từ môi-trường xung quanh, khảo-sát các mẫu lấy từ tóc, nước tiểu, máu...đã tiếp-xúc với các nạn-nhân sống sót, các nhân-chứng và nhân-viên y-tế. Họ cũng đã khảo-sát các đầu đạn có thể được mang sarin trong mỗi biến-cố. Họ đi đến kết-luận ngoài trường-hợp Ghouta, còn ít ra bốn vụ tấn-công có lẽ bằng hơi sarin. Ba trong số các cuộc tấn-công này, chính các binh-sĩ của chế độ Damas đã là nạn-nhân của hơi độc giết người này, trong trường hợp thứ tư, các nạn-nhân là các thường dân. Trong các trường hợp tấn-công bằng võ-khí hóa học được xác nhận, không có cuộc tấn công nào nhắm vào quân nổi dậy!

Phúc-trình của phái-bộ điều-tra của LHQ được đưa ra sau bài báo của ký-giả Seymour Hersh tố-giác các dối trá của chánh-quyền Mỹ về các cuộc tấn-công bằng hơi sarin ở Syrie.
Seymour Hersh
Ký giả điều-tra Seymour Hersh, khôi-nguyên giải Pulitzer, đã cho đăng một bài chứng tỏ chánh-quyền Mỹ và tổng-thống Barack Obama đã nói dối một cách ý-thức khi họ xác-nhận rằng chánh-quyền Syrie đã làm một cuộc tấn-công bằng hơi sarin chống lại một vùng do những người nổi dậy nắm giữ vào thánh tám vừa qua.

Bản tường-trình chi-tiết của Hersh, dựa trên những tin-tức được các người hữu-trách trước đây và hiện nay của các sở tình-báo và quân-đội cung-cấp, đã được ấn hành ngày chủ nhật trong London Review of Books*. Bài viết này, tựa đề "Whose sarin?", tố-giác các dối trá có toan tính có trong các tuyên-truyền do chánh-quyền tung ra mỗi ngày và bởi giới truyền thông lập lại trong nhiều tuần-lễ không luận-bàn nhằm tạo một cớ cho một tấn-công quân-sự chống lại chế-độ của tổng-thống Syrie Bashar el- Assad.

Bài viết này cũng tố-giác các bất-đồng rất rõ trong lòng bộ máy nhà nước về việc tung ra một cuộc chiến trên không, theo một trong những cố-vấn cấp cao về các chiến-dịch đặc-biệt, "được coi như cung cấp một yểm-trợ tiếp-cận trên không cho al-Nusra (thống-thuộc Al Qaïda)".

Cuối cùng, các bất-đồng nội-bộ về việc tung ra một chiến-dịch quân-sự trực tiếp, bị trầm-trọng hơn vì những chống đối quần-chúng đông đảo đối với một cuộc chiến tung ra  không do khiêu khích ở Trung Đông, đã đẩy chánh-quyền phải tự rút lui và chấp nhận một kế-hoạch của Nga để tháo dỡ các vũ-khí hoá-học của Syrie. Tiếp theo sau việc này là việc mở ra các thương-thuyết với Iran đồng-minh chánh của Syrie trong vùng.

Các bình-luận do Hersh đưa ra về những vận-dụng một cách hệ-thống các tường-trình của những sở tình-báo nhằm đẩy nhân-dân Mỹ vào thêm một cuộc chiến nữa vì các dối trá nhấn mạnh điều lùi lại của Obama về vấn đề Syrie không đánh dấu sự chấm dứt chủ nghĩa quân-phiệt trong bất kỳ trường-hợp nào. Điều này chỉ giản-dị diễn dịch một thay đổi chiến-thuật tạm thời về điều liên-hệ đến mục-tiêu bá quyền trong vùng Trung Đông giàu về dầu hoả, và là một quyết-định tập-trung nhiều tài-nguyên ngoại-giao và quân-sự theo ý-chí của Washington để cô-lập và ngăn-chặn những người mà họ coi là đối-thủ quan-trọng hơn: Nga và, nhất là, Trung-Hoa.

Hersh viết  "Barack Obama mùa thu này đã không nói hết khi ông ta tìm cách thuyết-phục chúng ta rằng Bashar el-Assad chịu trách-nhiệm những cuộc tấn-công hoá-học gần Damas vào ngày 21 tháng tám. Trong một số trường-hợp, ông ta đã bỏ qua các tin tức quan-trọng, và trong những trường-hợp khác, ông ta đã trình bày các giả-thiết như là những sự kiện. Quan trọng hơn, ông ta không thừa-nhận một sự kiện được công-đồng những sở tình-báo biết khá rõ: rằng quân-đội Syrie không phải là phe duy nhất trong cuộc nội-chiến ở nước này có được sarin, chất hơi độc cho thần-kinh này mà theo một khảo-cứu của LHQ - không chỉ-định người trách-nhiệm nào - đã dùng trong cuộc tấn-công bằng rốc-kết. "

Trong nhiều tháng trước khi co cuộc tấn-công này, các sở tình-báo Mỹ đã đưa ra một loạt các phúc-trình liệt hạng tối mật, tột điểm bằng Operation Order - một tài-liệu hoạch-định dự-trù một xâm-chiếm trên đất liền - đã dẫn ra các bằng chứng là Front al-Nusra, một nhóm Djihadiste thống-thuộc Al Qaïda, đã làm chủ được kỹ-thuật sản-xuất sarin và có thể sản-xuất được nhiều. Khi các cuộc tấn-công xảy ra, al-Nusra lẽ ra phải bị nghi ngờ, nhưng chánh-quyền đã lựa chọn với sự kỹ lưỡng các tin tức có thể xác-minh cho việc  tấn-công chống Assad".

Hersh dẫn bài diễn-văn của Obama được tiếp-vận trên truyền-hình quốc-gia ngày 10 tháng chín và trong đó ông ta đã xác nhận một cách quả-quyết, "chúng tôi biết rằng chế-độ của Assad chịu trách-nhiệm" một cuộc tấn-công bằng hơi sarin ở vùng Đông Ghouta đã làm chết hằng trăm người. Trong bài diễn-văn này, Obama xác-nhận là các tình-báo Mỹ đã theo dõi các việc chuẩn-bị của chánh-quyền Syrie cho cuộc tấn-công này trong nhiều ngày trước khi nó xảy ra. Như là Hersh đã chứng-minh, bằng cách dẫn các nguồn tin trong các sở tình-báo và quân-đội ( dấu tên vì những lý do đương nhiên), chánh-quyền Mỹ không biết chút gì trước cuộc tấn công bằng sarin này. Thay vào đó, nó đã xử-dụng tin tức về một thử-nghiệm trước đó về chất hơi độc cho thần-kinh không có nạn-nhân để soạn thành vở tuồng và trình bày như là những tin tức sốt dẻo về cuộc tấn công ngày 21 tháng tám.

Hersh dẫn một trong những nguồn tin của mình so sánh việc ngụy-tạo này với những tin tức về biến-cố trong vịnh Bắc Bộ (Golfe du Tonkin), trong đó chánh-quyền Johnson đã đảo ngược thứ tự các truyền-tin bị  NSA chận bắt để minh -xác việc dội bom Nam Việt Nam.

Có lẽ còn đáng lên án hơn việc 'lọc lựa' và ngụy-tạo các tin tức, có việc quyết định không biết đến và giấu giếm một loạt các tường-trình của sở tình báo vào mùa xuân và mùa hè trước đó đã kết-luận rằng những quân 'phiến-loạn' khống-chế bởi các thành-phần djihadiste và được tây-phương ủng-hộ đã có khả năng có được và xử dụng sarin. Trong những tài liệu này, có các phân-tích của CIA trên đó toà Bạch Ốc đã được thuyết-trình và một Opération Order do yêu cầu của Hội Đồng các tham-mưu trưởng đã kết-luận rằng các toán quân Mỹ trên đất được gởi đến chiếm các kho tồn trữ vũ-khí hoa-học có thể  phải chạm trán với những lực-lượng 'phiến-loạn' có khả năng tấn-công một lực-lượng Mỹ với sarin bởi vì họ có khả-năng sản xuất thứ hơi làm chết người này".

Các tố-giác của Hersh cung-cấp những tin tức nội-bộ về những điều được coi là hiển-nhiên đối với mọi quan-sát-viên không thiên-vị và được thông-tin một cách chừng mực - rằng các tuyên-truyền chiến-tranh về các tấn-công bằng hơi do phiá chánh-quyền Syrie đã là những thêu dệt dối láo mà mục-tiêu là để cung-cấp một cớ cho một cuộc gây-hấn quân-sự và thay đổi chế-độ.

Chế-độ Syrie không có lý-do gì để làm một cuộc tấn-công kiểu này vào hồi đó. Họ đang đánh bằng quân-sự các lực lượng 'phiến-loạn' sunnite, những người bị thù ghét và khinh bỉ bởi phần lớn dân chúng và đã hạ thấp xuống thành cướp bóc và tàn sát những người thiên-chúa-giáo và người Chiite. Cuộc tấn công này đã xảy ra ở chỗ chỉ cách vài cây số các văn-phòng của các thanh-tra của LHQ tại Damas mà Assad đã mời vào nước và đã bắt đầu điều tra về các cuộc tấn-công trước đó.
Carla Del Ponte
Vào tháng năm, Carla del Ponte, thành viên của Ủy Ban điều tra độc lập của LHQ về Syrie, đã cho thấy các bằng chứng "vững chắc, cụ thể" rằng các cuộc tấn công trước đó đã được thực-hiện bởi các lực-lượng được tây-phương hỗ-trợ.

Về phiá đối-nghịch, những quân "phiến loạn', dính líu với al-Qaïda, và những phe hỗ-trợ Mỹ, Pháp, Anh và Saoudien, có tất cả mọi lý-do để làm việc tàn ác loại này, mà họ hoàn toàn có khả-năng, nhằm minh-xác một cuộc can-thiệp trực-tiếp của tây-phương và để tránh sự thất-bại.
Chánh-quyền Obama đã chẳng bao giờ có thể đưa ra một bằng chức cụ thể cho thấy chế-độ Assad đã làm cuộc tấn-công bằng hơi.

Bài báo của Hersh là tàn-hại đối với truyền-thông Mỹ đã ùa vào một cơ hội phụ để thổi phồng tuyên-truyền hiếu-chiến của chánh-quyền. Một vài giờ sau cuộc tấn công bằng sarin hồi tháng tám vừa qua, Washington Post và New York Times cho ấn-hành các bài xã-luận xác-nhận như là các sự kiện việc có tội của chánh-quyền Syrie và đòi hỏi một đáp-ứng quân-sự. 
Các "ký-giả" của truyền-hình, được mua đắt, đã làm tuyên-truyền cho đường lối của chánh-quyền và tìm cách chuyển công-luận sang một vị-thế thuận-hợp cho một cuộc chiến-tranh mới.
Jonathan Landay
Hersh ghi nhận là chín ngày sau cuộc tấn-công bằng sarin, toà Bạch Ốc đã mời một nhóm được lựa chọn kỹ của những ký-giả ở Washington và cung cấp cho họ một " lượng-định của chánh-quyền" mà họ mô tả như "một luận-cứ chánh-trị để hỗ-trợ cho quan-điểm chánh-quyền chống lại chánh-quyền Assad". Trong số những người bị loại khỏi nhóm này, có "ít nhất một ký giả thường chỉ-trích, Jonathan Landay, thông-tín-viên về các vấn-đề an-ninh quốc-gia cho McClatchy".

Vai trò của New York Times đã đặc biệt tội lỗi. tờ "nhật báo tham-chiếu' đã lấy lại các nỗ-lực để đề cao và hợp pháp hoá các dối trá của chánh quyền trong suốt việc chuẩn bị chiến-tranh với irak, đem ra một lần nữa như các sự kiện, không có điều-tra độc-lập, mọi xác-định của chánh-quyền.
Théodore Postol
Hersh viện dẫn một bài báo của Times đã tìm cách chứng tỏ, bằng cách dựa vào một sự phân-tích đường bay của hai rốc-kết mà người ta nghĩ rằng nó mang sarin, rằng các quả đạn đã đến từ một căn-cứ của quân-đội Syrie ở cách mục tiêu hơn chín cây số. Ông dẫn lời Théodore Postol, giáo-sư kỹ-thuật-học và an-ninh quốc-gia ở Massachsetts Institute of Technology và là cố-vấn cho Trưởng chiến-dịch hải-quân, đã coi bài báo của Times là 'hoàn toàn điên khùng' bởi vì tầm bắn của những rốc-kết này có lẽ không quá hai cây số.

Roger Cohen
Bầy tỏ tính-cách phản-dân-chủ xâu xa của chiến-dịch này, Roger Cohen của Times đã viết trong một bài ấn hành trong ngày họp báo với toà Bạch Ốc: " bị mệt mỏi về cuộc chiến không phải là một cáo-lỗi để bỏ một tài-sản có tầm quan-trọng chiến-lược lâu dài - sự khả tín quốc gia - để đổi lấy một tài-sản phù- du -  công-luận".

Bản phúc-trình của phái-bộ điều-tra LHQ và bài báo của ký-giả Seymour Hersh đã không được giới truyền-thông loan-báo rộng rãi! Nhưng các bình-luận nhằm cáo buộc chế-độ Damas với các 'thông-giải' các điều-tra trong bản phúc-trình đã được phổ biến rộng rãi trên truyền-thông!


 
Nhữ Đình Hùng/tổng hợp/25.12.2013

 

  • Tham khảo: