Phòng không Liban lần đầu tiên
chống lại  trực thăng oanh kích của Syrie
 
Nhữ Đình Hùng

Ngày chủ-nhật  29.12.2013, tổng-thống Michel Sleimane của Liban  đã loan-báo việc Arabie Saoudite chuẩn-cấp một ngân-khoản lên đến 3 tỉ đô-la dành cho quân-đội Liban để mua các vũ-khí của Pháp.
TT Michel Sleimane (Liban)
Trong một diễn-văn truyền-hình, ông Sleimane nói "đây là viện-trợ quan-trọng nhất trong lịch-sử Liban và cho quân-đội Liban. Vua nước Arabie Saoudite đã quyết-định cấp một viện-trợ quan-trọng cho Liban trị-giá 3 tỉ đô-la dành cho quân-đội Liban để tăng-cường khả-năng của nó..Những vũ khí sẽ được mua của Pháp trong những thời hạn ngắn nhất do mối bang-giao lịch-sử kết nối hai nước và do sự hợp-tác quân-sự chặt-chẽ giữa hai nước. Viện trợ này là đề tài thảo-luận giữa vua Abdallah của nước Arabie Saoudite và tổng-thống Pháp François Hollande. Được biết quân-đội Liban hiện nay trang bị kém, ngoài việc đảm-trách việc phòng-vệ đất nước, quân-đội Liban còn tiếp tay với cảnh-sát trong việc duy-trì trật-tự, can-thiệp khi có những bạo động xảy ra. Trang-bị của quân-đội Liban gồm những xe vận-tải quân-sự của Mỹ, các chiến-xa của Nga và súng đại-bác nhưng không có trực-thăng chiến-đấu. Tổng-thống Sleimane không nói rõ việc Liban muốn có những vũ khí nào.

Việc viện-trợ này của Arabie Saoudite cho Liban không phải là không có hậu-ý. Arabie Saoudite và Qatar là hai nước  đã có những viện-trợ đáng kể cho quân nổi dậy ở Syrie. Mà Liban và Syrie có phần biên giới chung. Quân-viện cho Liban như thế có thể được  xử-dụng để trang-bị cho quân nổi dậy ở Syrie. Trong khi đó, việc Pháp bán vũ khí cho Liban cho thấy Pháp muốn lấy lại ảnh-hưởng trong vùng này!


Cao xạ DCA bắn trực thăng Syrie oanh kích vùng Arsal ( Liban)

Quân đội Liban trấn thủ vùng Arsal
Bản đồ Liban(Lebanon)- Syrie                                   Trực thăng Syrie xâm phạm vùng Arsal
Ngay ngày hôm sau, thứ hai 30.12.2013, Liban đã có một thái-độ cứng rắn đối với Syrie. Đây là lần đầu tiên quân-đội Liban đã xử dụng  đại-liên phòng-không để bắn về hướng các trực-thăng của Syrie đang thả bom xuống vùng Kherbet Daoud, thuộc Arsal, một vùng biên giới Syrie. Thông-tấn-xã ANI  của Liban  nói là không có nạn-nhân. Trước đây, ngày 12.06, Liban đã cảnh-cáo sẽ có phản-ứng tức-khắc nếu có vi-phạm không-phận Liban sau khi Syrie oanh-tạc vùng Aarsal. Vùng này tiếp cận biên giới Syrie, đa số dân gốc Sunnite và ủng-hộ cuộc nổi-dậy ở Syrie, là điểm đi ngang qua của người tị nạn, quân nổi dậy và vận chuyển vũ khí, do đó, từ một năm qua đã là nơi bị không-quân Syrie oanh-tạc. Với việc quân-viện của Arabie Saoudite cho Liban, tình-hình Syrie có thể sẽ sôi sục trở lại.

Nhữ Đình Hùng/ tổng-hợp/01.01.2014
  • Nguồn: égalité et réconciliation