Bốn quốc gia Trung Âu ký kết một minh ước quân sự

 

 Nhữ Đình Hùng

Bốn nước Pologne, công-hoà Tchèque, Slovaquie và Hongrie đã ký-kết vào ngày 14 tháng ba một minh-ước quân-sư mà mục-tiêu là phối-hợp chiến-lược quốc-phòng và tạo ra một đơn-vị chiến-đấu chung trong khuôn-khổ OTAN và Liên-Âu. Bốn nước này thuộc khối Visegrad (V4).Cả bốn nước này đều từng có 'ân oán giang hồ' với Liên-Sô trước đây như trong đệ nhị thế-chiến, Liên Sô đã tàn sát hàng ngàn sĩ-quan và binh sĩ Ba-Lan sau lại đổ lỗi cho quân Quốc-Xã Đức, Hung  cũng như Tiệp-Khắc đã từng nổi dậy đòi tự-do và đã bị hồng-quân Liên-Sô đàn áp.Người ta còn nhớ năm 1956, hồng-quân Liên-Sô đã đàn áp cuộc nổi dậy ở Budapest (Hung-gia-lợi). Năm 1968, chiến-xa Liên-Sô cũng đã can-thiệp để chấm dứt cuộc nổi dậy muà xuân ở Prague (Tiệp Khắc). Năm 1981, trong cuộc tranh-đấu của nghiệp-đoàn Solidarnosc, việc can-thiệp quân-sự Liên-Sô đã là một đe dọa Cho nên, ngay khi có biến-cố ở Ukraine, các nước V4 đã so sánh phương-pháp của Poutine với phương-pháp của Liên-sô trước đó. Thông-cáo chung ngày 04.03.2013 của V4 đã nói 'các cộng-hoà Tiệp,Hung-gia-lợi,Ba-lan và Slovaquie đã rụng rời làm nhân chứng cho một cuộc can-thiệp quân-sự, ở Âu-Châu vào thế-kỷ XXI, giống như kinh-nghiệm riêng của họ vào 1956,1968 và 1981'

Khối V4 ra đời vào năm 1991 tại Visegrad thuộc Hung-gia-lợi. Mục-tiêu của khối này khi đó là phối-hợp nỗ-lực của bốn nước nhằm tạo điều-kiện để được gia-nhập Liên Âu; các nước này đã gia-nhập Liên-Âu kể từ 2004. Trong số bốn nước, ba nước Hung,Ba-Lan và  Slovaquie có biên-giới chung với Ukraine!

 

                              

                                             vị trí nhóm Visegrad V4

Trong một cuộc họp báo ở Visegrad, tổng-trưởng quốc-phòng Ba Lan, Tomasz Siemoniak, cho rằng tình-hình hiện tại Âu-Châu khiến người ta e ngại một tranh-chấp quân-sự có thể xảy ra, các biến-cố ở Ukraine đã nhấn mạnh 'tầm quan-trọng việc hợp-tác năng-động hơn giữa bốn nước thuộc Visegrad với OTAN và Liên-Âu'. Trước đó, vào ngày thứ năm 13.03.2014, ngoại-trưởng Hung-gia-lợi Janos Martonyi đã nhận-định là V4 đặc-biệt yếu kém đối với tình-hình ở Ukraine!

Điều gọi là hợp-tác năng-động hơn được  cụ-thể hoá dưới hình-thức một thao-diễn quân-sự chung cũng như việc phối-hợp ngân-sách quốc-phòng của bốn nước thành-viên V4. Đơn-vị chiến-đấu chung được nói tới sẽ được thành-lập với quân-số lên đến 3000 người và sẽ hoạt-động kể từ 2016.

Theo tổng-trưởng quốc-phòng Hung-gia-lợi, Csaba Hende, lực-lượng này sẽ hoạt-động như một đơn-vị địa-phương trong các chiến-dịch của OTAN và Liên-Âu.

Trong khi đó, Nga đã có những thao-diễn quân-sự sát biên-giới Ukraine với 4000 quân thuộc lực-lượng dù, 36 phi-cơ và 500 quân-xa. Để đối phó, Kiev đã cho thành-lập đội vệ-binh quốc-gia để tiếp tay với quân-đội có quân-số lên tới 130.000 người trong số có 50% quân-dịch. Lực-lượng vệ- binh quốc-gia đặt dưới quyền bộ nội-vụ, nhân-số có thể lên đến 60.000 người được chia thành những toán 'tự-vệ'.

Khó có thể nói lực-lượng Ukraine đủ khả-năng để đương cự với lực-lương Nga. Ngày 26.03, thông-tấn-xã Ria Novosti, dẫn lời tuyên-bố của tham-mưu-trưởng quân-lực Nga, Valeri Guerassimov, cho biết quốc-kỳ của liên-bang Nga đã được kéo lên ở 193 đơn-vị và định-chế quân-sự ở Crimée vào ngày 26.03.2014. Chiều ngày hôm trước, Nga đã kiểm-soát chiến-hạm cuối cùng còn treo cờ Ukraine ở Crimée.

Ngày 16 tháng ba, Crimée đã tuyên-cáo việc tái-thống-nhất với Nga. Lực-lượng Nga và các dân-binh thân Nga đã mất 10 ngày để 'thu-hồi' Crimée và không có chạm súng. Các sĩ-quan và binh sĩ Ukraine đã được phép mang theo tài-sản cá-nhân để rời Crimée trong ngày 27.03.2014. Có tin một số vùng khác ở Ukraine cũng rục rịch theo gương Crimée!

Nhữ Đình Hùng:tổng hợp/27.03.2014

 

Tham khảo: 

http://www.bfmtv.com/international/ukraine-pologne-hongrie-republique-theque-slovaquie-signent-un-pacte-militaire-commun-733624.html

http://www.romandie.com/news/n/Quatre_pays_d_Europe_centrale_signent_un_pacte_militaire_commun27140320142129.asp

http://www.opex360.com/2014/03/15/quatre-pays-deurope-centrale-ont-conclu-pacte-militaire/