Tàu Trung quốc húc chìm tàu đánh cá Việt Nam

 

Nhữ Đình Hùng

Theo nguồn tin Việt Nam ngày 27.05.2014, một tàu đánh cá Việt-Nam đã bị chìm vì bị tàu Trung Quốc đâm vào. Đây là một tàu đánh cá ở Đà Nẵng, đã bị 40 tàu đánh cá Trung Hoa bao vây và bị một tàu chiến húc chìm. Mười thuỷ-thủ  của tàu đánh cá Việt Nam đã được các tàu đánh cá Việt-Nam khác đến cứu. Việc này có một tầm mức quan-trọng đặc biệt, cho thấy tình hình tranh chấp Hoa Việt đã căng thẳng hơn .Tình hình tranh chấp Hoa Việt trên biển Nam Hải đã bùng nổ khi dàn khoan dò tìm dầu khí CNOOC 981 của Trung Hoa tiến sâu vào hải phận Việt Nam. Các cuộc biểu tình bài Hoa ở Việt Nam đã nổ ra sau đó ở các thành-phố lớn, nhiều xí nghiệp Trung Hoa bị cướp phá, bị đốt, nhà cầm quyền Trung Hoa cáo buộc chánh-quyền Việt-Nam đã ngầm hỗ trợ cho các cuộc bạo động bài Hoa này. Về phiá Việt Nam, chánh quyền Việt Nam cho biết đang xét nhiều nhiệm-ý trong hồ sơ này, trong số có việc đưa vấn đề ra trước toà án quốc tế giống như Phi-luật-tân đã làm.

              tau
                       Cảnh cướp phá các xí nghiệp của Tàu

Được biết Nhật đã cung cấp cho Phi-luật-tân nhiều tàu tuần duyên, có thể Việt Nam cũng sẽ được Nhật cung cấp các tàu loại này nếu có yêu-cầu.

Theo Tân Hoa Xã, chính tàu Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc đụng nau này, tàu Việt Nam đã quấy nhiễu tàu Trung Hoa, đã bị chìm sau khi đụng phải tàu này.Đây là tàu Việt Nam đầu tiên bị chìm kể từ đầu tháng năm, sau khicuộc trung chấp Hoa Việt bùng ra việc dàn khoan thăm dò của Trung Hoa đi sâu vào lãnh hải Việt Nam.

                           tau

                            Cảnh sát biển theo dõi các chuyển động trong vùng tranh chấp

Một nguồn tin Việt Nam cho hay vào trưa ngày 27.05, dàn khoan CNOOC 981 đã được kéo dịch về phiá bắc khoảng 30 cây số nhưng vẫn còn nằm trong khu vực thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam. Một số tàu hộ tống của Trung Hoa đã đi theo dàn khoan, một số khác còn hiện diện tại chỗ,gồm tám tàucảnh sát và một số tàu đánh cá.

Trong vùng biển Đông , Trung Hoa có tranh-chấp với Nhật Bàn, Phi Luật Tân và Việt Nam.

Nhữ Đình Hùng/27.05.2014

 

Tham khảo :

http://f.tin247.com/22936182/Radio+Bi%E1%BB%83n+%C4%90%C3%B4ng+02%3A+V%C3%B9ng+bi%E1%BB%83n+c%C4%83ng+th%E1%BA%B3ng+%C4%91ang+y%C3%AAn+t%C4%A9nh+l%E1%BA%A1+th%C6%B0%E1%BB%9Dng.html

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/05/27/nouvel-incident-naval-entre-la-chine-et-le-vietnam_4426576_3216.html

http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20140527-vietnam-bateau-peche-coule-navire-chinois-chine/

 

___________________