Kỷ niệm 25 năm ngày Bá-Linh lại trở thành

thủ đô của nước Đức thống nhứt 

 

Nhữ Đình Hùng

Ngày 20 tháng sáu 1991, các nhà lập pháp Đức đã quyết-định trả lại cho Berlin vai trò thủ-đô của nước Đức.Điều này đã có thể thực hiện được nhờ việc bức tường Bá Linh bị phá vỡ vào ngày 09 tháng 11 năm 1989.

 Sau khi Đức Quốc Xã bị thua trận, nước Đức bị chia làm hai phần, một phần dưới sự kiểm soát của liên sô là Đông Đức, một phần dưới sự kiểm soát của ba nước Anh, Mỹ, Pháp là Tây Đức. Berlin, thủ đô cũ của Đức cũng bị chia làm bốn phần, đông Berlin dưới quyền kiểm soát của Nga, trở thành thủ đô của Đông Đức. Phần còn lại của Berlin hay Tây Berlin dưới quyền kiểm soát của Anh , Mỹ, Pháp. Đều khó khăn cho Tây Berlin là Berlin nằm trong vùng Đông Đức! Tây Đức có thủ đô là Bonn. và đặt dưới ảnh-hưởng của Anh, Pháp, Mỹ nhưng ưu thế nghiêng về phiá Mỹ.

 Trong đêm 12 rạng ngày 13 tháng 08 năm 1961, chánh-quyền Đông Đức đã đột ngột cho đổ bê tông làm tường và giăng kẽm gai theo đường giới tuyến ngăn cách đông và tây Berlin.Bức tường này được người dân  Đức gọi là bức tường ô nhục! Bằng cách này,liên-sô muốn chận đứng việc đào thoát của người dân đông Bá Linh và Đông Đức sang tây Bá Linh và bóp nghẹt kinh-tế vùng tây Bá Linh. Các quốc-gia Anh, Mỹ, Pháp đã lập cầu không-vận để tiếp-tế tây Bá Linh và sau đó liên-sô đã bỏ việc phong toả này vì thấy không có hiệu-quả Nhưng phải nói là ngay sau khi lập tường Bá Linh, tình hình giữa Đông Đức và Tây Đức rất căng thẳng. Ngày 27 tháng 8 năm 1961, tại điểm kiểm-soát Charlie (checkpoint Charlie), lực lượng thiết-giáp liên-sô và Mỹ đã đối diện nhau, chỉ cách nhau vài thước trong nhiều giờ. Sau đó, để tránh việc quá căng thẳng có thể gây ra chiến-tranh, hai bên đều đồng ý lui quân!

Hình vẽ 'graffiti' mô tả cảnh đoàn người chen nhau vượt bức tường Bá Linh để sang Tây Đức

 

Đến ngày 09 tháng 11 năm 1989, bức tường Bá Linh bị sụp đổ! Từ ngày 07.tháng 11, hằng triệu người dân đông Bá Linh đã biểu tình phản đối nhà cầm quyền Đông Đức khiến chánh-quyền Đông Đức phải từ chức. Đến ngày 09 tháng 11, chánh quyền Đông Đức cho phép người dân ai muốn sang tây Bá Linh có thể đi và có thể từ đông Đức sang tây Đức qua các đồn biên-giới. Trong ngày 09.11/1989, từ lúc 22 giờ trở đi, các đồn biên giới được bỏ ngỏ.

Hình vẽ những bàn tay trên một đọan tường Berlin còn được giữ lại, tượng trưng cho nỗ lực muốn xô sụp bức tường ô nhục

 

Vào ngày 03 tháng mười năm 1990, hai nước Tây Đức và Đông Đức  quyết-định thống nhứt. Ngày 20 tháng sáu 1991, Berlin được chọn làm thủ đô của nước Đức thống nhứt.

Tính cho đến năm 2014, nước Đức đã thống nhất được 25 năm.

Nhữ Đình Hùng