Tin Vatican

 

Nhữ Đình Hùng

* Ngày 17 tháng chín vừa qua, Giáo-Hoàng François đã tiếp-đoán một phái-đoàn gồm 40 đại-biểu của nghi-hội Do-Thái thế-giới. Phái-đoàn do Roald Lauder, chủ-tịch nghị-hội, cựu đại-sứ Mỹ, hướng dẫn. Ông này đã trình-bày với Giáo-Hoàng là "trước đây những người Do-Thái đã chịu đựng những sự tấn công man-rợ nhắm vào họ nhưng thế-giới đã im-lặng; ngày nay những người Thiên-Chúa-giáo bị tận diệt và những phản-ứng không lấy gì làm nhiều, tại sao không có ai phản-ứng".

Giáo-Hoàng đã đáp lại  "Các ông đã chịu đựng, giờ đến lượt chúng tôi" và đã nhắc lại các phân-tích của Ngài theo đó thế giới đang tiến vào một đệ tam thế chiến; Giáo-Hoàng đã từng đưa ra một phân tích như thế trong cuộc họp báo sau chuyến công-du Nam Hàn ngày 18 tháng tám vừa qua.

 

* Ngày thứ bảy 20.09, một nguồn tin tình-báo ngoại-quốc đã báo-động cho Ý-đại-lợi việc họ chận nghe được một cuộc nói chuyện bằng tiếng ả-rập nói đến việc có một "hành động vào ngày thứ tư ở Vatican", theo nguồn tin của báo Il Messagero. Ngày thứ tư là ngày Giáo Hoàng gặp gỡ công-chúng tại công-trường Saint Pierre. Vẫn theo nguồn tin báo này, một đơn vị tình-báo Ý đã ghi nhận việc một trong hai người đối thoại đã sang Ý cách đây 8 tháng. An-ninh đã được tăng-cường ỡ đây.


* Ngày chủ nhãt 20 tháng tám, Giáo-Hoàng François đã đến Tirana, thủ đô Albanie. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của Giáo Hoàng ở Âu-Châu kể từ khi Ngài được bầu vào tháng ba năm 2013. Ngài đã ca ngợi nước Albanie như một kiểu mẫu về chung sống hoà-bình giữa các tôn-giáo: "không khí tôn-trọng và tin-tưởng hỗ-tương giữa người Thiên-Chúa-giáo, Chính-thống-giáo và Hồi-giáo là một tài-sản quý giá cho dất nước và có một ý nghĩa đặc-biệt trong thời-đại của chúng ta". Cách nói của Giáo-Hoàng cho thấy sự ám chỉ đến các bạo-động của Nhà Nước Hồi Giáo tại Syrie và Irak.

Trong buổi tiếp-đón tại dinh tổng-thống ở Tirana, Giáo-Hoàng đã ta thán thái-độ của "những người cực đoan" đã "bóp méo ý nghĩa đích-thực của tôn-giáo" và "xử dụng tôn-giáo như một nguyên-động-lực nguy-hiểm cho cuộc tranh-chấp và bạo-động". Giáo-Hoàng đã đưa ra một nhận-định, có thể coi như một một điều cảnh-tỉnh những quân djihadistes thuộc Nhà nước Hồi giáo "không một ai có thể biến Thượng-Đế thànhmột chiếc mộc chắn khi họ tung ra và hoàn-tất các hành-vi bạo động và miệt-thị, không ai có thể dưới cớ tôn-giáo để hoàn-thành các hành-động trái với phẩm giá con người và những nhân-quyền căn bản". Giáo-Hoàng cũng nhắc tới điều các tín-đồ Thiên-Chúa giáo, Chính-thống-giáo và Hồi-giáo đã chịu đựng thảm-khốc và những bạo ngược!

Những biện-pháp an-ninh đặc-biệt đã được thi-hành tại Albanie để bảo-vệ Giáo-Hoàng.

Cuộc viếng thăm Albanie là chuyến công du lần thứ tư của Giáo Hoàng. Ngài đã đi thăm Brésil, thánh địa Jérusalem và Nam Hàn. Sắp tới Ngài sẽ viếng thăm Nghị Hội Âu Châu vào cuối tháng mười một.

Nhữ Đình Hùng/tin tổng hợp/ 22.09.2014

_______________